Uiterste datum indienen subsidieaanvraag ontwikkeladvies

Het ministerie heeft ons het volgende laten weten over het tijdvak voor het indienen van subsidieaanvragen voor het ontwikkeladvies:

"De uiterste datum waarop de subsidieaanvragen moeten worden ingediend (en de ontwikkeladviestrajecten dus moeten zijn afgerond) is 30 september 2021, 17:00 uur. Dat is ook zo opgenomen in de regeling. Deze datum geldt zowel voor trajecten die zijn geregistreerd in augustus als trajecten die zijn geregistreerd in december. Oorspronkelijk gold voor de trajecten die in het tijdvak van augustus zijn geregistreerd een deadline van 31 maart 2021. We hebben bij de eerste openstelling van de ontwikkeladviezen in augustus een termijn van 9 maanden gehanteerd waarbinnen de trajecten moeten worden afgerond en de subsidie moet worden aangevraagd. Voor de trajecten in december hebben wij een vergelijkbare termijn aangehouden.

Om de uitvoerder van de subsidieaanvragen niet te belasten met een controle in welk tijdvak een traject is geregistreerd, hebben we besloten om de nieuwe deadline van 1 september 2021 ook te laten gelden voor ontwikkeladviestrajecten die in augustus 2020 zijn geregistreerd. Adviseurs die trajecten begeleiden die zij in augustus hebben geregistreerd hebben daarmee dus 6 maanden extra tijd om de trajecten af te ronden en subsidie aan te vragen."