Uitbreiding scholingsbudget WW

Het budget voor het inkopen van scholingstrajecten voor werklozen met een grote kans op langdurige werkloosheid is verhoogd naar € 28 miljoen. De verhoging van het budget komt voort uit het bredere steunpakket in het kader van de coronacrisis. Met het beschikbare budget koopt UWV scholing in voor werkzoekenden met een hoge kans op langdurige werkloosheid. Het is belangrijk dat de scholing gericht wordt ingezet, daarom zal toekenning van het budget altijd gepaard gaan met individuele toetsing van het nut en de relevantie van de scholing.

De nieuwe regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2021 wijkt niet af van de uitgangspunten van de eerdere regeling uit 2019. Echter geven de huidige arbeidsmarktomstandigheden wel aanleiding om de voorwaarden van de regeling op drie punten aan te passen. De voorwaarde om te scholen richting een krapteberoep wordt geherdefinieerd tot scholen richting een kansrijk beroep en het maximum toe te kennen bedrag wordt verhoogd van € 2.500,– naar € 5.000,–. Daarnaast wordt de mogelijkheid om scholing voor langer dan één jaar toe te staan, verruimd. Dat geldt ook voor scholing die niet uit het scholingsbudget wordt bekostigd.

 

bron: Oval