Tweede partnermeeting Europees project voor jobcoaches succesvol

Op 7 en 8 maart heeft in Sofia (Bulgarije) de tweede partner meeting van het Europese project ‘Erasmus Employment Plus’ plaatsgevonden. Het project richt zich op het ontwikkelen van een professionaliseringsprogramma voor jobcoaches en loopbaanprofessionals die niet-/laaggeschoolden begeleiden. Noloc is vanwege haar rol als nationale beroepsorganisatie als inhoudelijk partner aan dit project verbonden.

De doelgroep niet-/laaggeschoolden is kwetsbaar op de arbeidsmarkt, maar maakt relatief minder vaak dan hoger opgeleiden gebruik van loopbaanbegeleiding. Jobcoaches die deze doelgroep richting arbeidsmarkt en op de werkplek begeleiden merken dat de doelgroep – en de arbeidsgerelateerde beperkingen van deze doelgroep – steeds diverser en complexer wordt. Dit probleem speelt breder in Europa.

In het Europees project Erasmus Employment Plus (EEP) wordt een professionaliseringsprogramma ontwikkeld die jobcoaches en loopbaanprofessionals in staat moet stellen om beter met de complexe problematieken en behoeften van deze doelgroep te kunnen omgaan. Een belangrijke nadruk wordt daarbij gelegd op de professional zelf: hoe vindt deze een evenwicht tussen professioneel en menselijk handelen, zodat ook de eigen worklife balance gezond blijft.

Tijdens de tweede partnermeeting zijn de contouren van het professionaliseringsprogramma neergezet en werkafspraken gemaakt over de taakverdeling. Noloc richt zich op het ontwikkelen van de module die de nadruk legt op het persoonlijk welbevinden van de jobcoach/loopbaanprofessional zelf. Daarnaast is Noloc verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de train-the-trainer-guide voor het gehele programma.  

Aan het project doen organisaties mee uit de UK, Spanje, Polen, Bulgarije, Oostenrijk en Nederland (Noloc). De volgende partnermeeting vindt eind september plaats in Wenen.