Trots: Ik ben Register Jobcoach

Steeds meer aspirant-leden van Noloc, die jobcoach zijn, willen graag Register Jobcoach worden. Erg belangrijk omdat dit de kwaliteit van het beroep jobcoach ten goede komt. Geregistreerde jobcoaches voldoen aan getoetste kwaliteitscriteria. Belangrijk voor klanten omdat zij in het Register van Noloc een overzicht kunnen vinden van kwalitatief goede jobcoaches.

Even voorstellen

Ik ben Arnolda Posthuma en ik ben in 1994 jobcoach geworden. Ik werk bij Aveleijn, organisatie die mensen begeleidt met een verstandelijke beperking en/of lage sociale zelfredzaamheid, werkzaam in Twente en een klein deel van Gelderland.De doelgroep waar ik mee werk heeft in ieder geval een verstandelijke beperking/LVB en daarnaast meestal nog iets anders zoals autisme, sociale achterstand, ADHD, PDDNOS, psychische problematiek, enz. De leeftijd van de cliënten varieert van schoolverlaters t/m 60+.  

Waslijst aan vaardigheden

Er bestond geen opleiding jobcoaching destijds en na lang aandringen werd er speciaal voor ons een opleiding samengesteld met onderdelen die ook nu nog uitgebreid aan de orde komen in de huidige jobcoach opleidingen: wet- en regelgeving, methodisch werken, kennis van de doelgroep, communiceren met betrokkenen, acquisitie, inzicht hebben in belangen van alle betrokkenen en hier op kunnen acteren......een hele waslijst aan vaardigheden dus. Vanuit basiskennis en basisvaardigheden ontwikkel je verder in het vak.

Meedeinen op actuele ontwikkelingen

In het vak jobcoach dein je mee op maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot werk. Denk aan wet- en regelgeving die regelmatig verandert. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld kregen we de Participatiewet waardoor van nieuwe doelgroepen werd verwacht dat ook zij gaan deelnemen aan het proces om eigen inkomsten te verwerven. Dat vergt een ander inzicht, specifieke kennis en andere benadering bij alle betrokkenen. Jobcoaches zijn veelal de eersten die maatschappelijke ontwikkelingen in beeld hebben. Je merkt al snel of er veel werk ophanden is of juist banen verloren gaan. Door externe contacten ervaar je bijvoorbeeld hoe de visie is van ondernemers, ben je betrokken bij duurzame plaatsing. Zelf merk ik momenteel veel vragen over Arbeidsmatige Dagbesteding en hoe deze in te zetten als opstap naar werk. Op dit moment leven er vragen over loopbaantrajecten voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik vind het heel waardevol dat ik zo betrokken kan zijn bij ontwikkelingen en hier in mee kan denken.

Register Jobcoach worden

Het is extra werk om Register Jobcoach te worden maar het is het zeker waard!

Wil je meer weten over het proces richting erkenning als Register Jobcoach en opname in het beroepsregister? Kijk dan hier op de Noloc website.