Trends en ontwikkelingen oktober 2019

Dit artikel deelt interessante zaken omtrent LevenLangOntwikkelen, ook voor zelfstandig professionals, laat nieuwe inzichten zien bijv. dat het eigenlijk raar is dat we ons zo focussen op het grootbedrijf terwijl kleinbedrijf voor de meeste banen zorgt. Verder info over innovatie, jongeren, nieuwe wet- en regelgeving alsmede advies inzake verankering van LOB. 

LevenLangOntwikkelen (LLO)

Regels en ruimte voor LLO
https://www.ser.nl/nl/thema/scholing-ontwikkeling/regels

Voortgangsrapportage SER
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/scholing-ontwikkeling/voortgangsrapp_levenlangontwikkelen.pdf?la=nl&hash=545E69355E03BDF1345202E95D5BA539

Zelfstandig professionals

Zelfstandig 3.0 terugblik
https://www.pzo.nl/nieuws/zelfstandig-3-0-het-was-een-feestje/ 
https://www.zelfstandig3.nl/terugblik/ 

Nieuwe inzichten, trends en innovatie

Kleine bedrijven en zelfstandigen zorgen wereldwijd voor de meeste jobs
https://www.zipconomy.nl/2019/10/kleine-bedrijven-en-zelfstandigen-zorgen-wereldwijd-voor-de-meeste-jobs/

Verantwoorde innovaties voor de wereldwijde uitdagingen van de 21e eeuw
https://www.nwo-mvi.nl/nl/showcase/verantwoorde-innovaties-voor-de-wereldwijde-uitdagingen-van-de-21ste-eeuw

Gig werk wordt de norm, wanneer haakt de technologie aan
https://www.zipconomy.nl/2019/10/gig-werk-wordt-de-norm-maar-wanneer-haakt-de-technologie-aan/

Advies tweede kamer, verankering LOB in Curriculum
https://www.euroguidance.nl/7_4121_Advies-voor-Tweede-Kamer_-verankering-LOB-in-curriculum.aspx

Wetgeving

Opleidingskosten aftrekbaar transitievergoeding
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/27/opleidingskosten-aftrekbaar-transitievergoeding

Informatie over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag
http://www.nieuwsszw.nl/informatiecampagne-over-nieuwe-regels-arbeidscontracten-en-ontslag/

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/04/aantal-jongeren-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-moet-omlaag
Voor onze jobcoaches een belangrijk artikel dat op termijn waarschijnlijk business gaat opleveren, want zij worden met naam en toenaam genoemd als partij waar mee men wil gaan samenwerken.

Er is nog niks concreet, dus houd er rekening mee dat het nog wel enige tijd kan duren voordat hier meer over duidelijk wordt. Moge duidelijk zijn dat deze kennis inmiddels is gedeeld met de commissie jobcoaching, zodat zij vinger aan de pols kunnen houden (eventueel samen met ons en andere commissies).
 

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling