Trends en ontwikkelingen november 2019

Van voortgangsrapportage LevenLangOntwikkelen, via de toekomst van werken en hoe je met werkenden in gesprek gaat naar slimmer matchen en nadenken over hoe je praktisch opgeleide mensen meeneemt in ontwikkeling. Het laatste nieuws over de transitievergoeding en de regelingen die in de maak zijn, zoals publiek servicepunt, SLIM en STAP regeling. 

LevenLangOntwikkelen (LLO)

Voortgangsrapportage SER
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/scholing-ontwikkeling/voortgangsrapp_levenlangontwikkelen.pdf?la=nl&hash=545E69355E03BDF1345202E95D5BA539

Nieuwe inzichten, trends en innovatie

Wetgeving

Onderstaande wetgeving is nog in de maak.

Wel alvast handig om te weten dat eraan wordt gewerkt.

Publiek servicepunt voor werkgevers per arbeidsmarktregio
Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen. In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één helder publiek aanspreekpunt voor werkgevers. In een aantal regio's is dat al zo, maar straks wordt het verplicht. Doel hiervan is dat werkgevers en werknemers elkaar makkelijker vinden om zo de arbeidsmarktkansen voor mensen die nu nog aan de kant staan te vergroten. Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer >

SLIM (in aantocht vanaf 01-20): stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB
STAP (in aantocht 01-22): stimulering arbeidsmarktpositie

De SLIM regeling is nieuw, het STAP budget hebben wij het eerder over gehad.
Inmiddels is van laatste bekend dat hij pas in 2022 in kan gaan, omdat het UWV als uitvoeringsorganisatie deze tijd nodig heeft om de regeling uit te kunnen voeren.

Let op! Er wordt bij STAP gesproken over een persoonlijk ontwikkelbudget, het betreft echter vooralsnog scholingsactiviteiten en geen loopbaanadviestrajecten. Dit even om verwachtingen die bij eerdere publicaties bij sommigen van jullie ontstond te neutraliseren. Tegen de tijd dat de regeling actief wordt raden wij jullie aan de inhoud ervan goed te bestuderen en zullen wij die informatie ook gaan delen. Vooralsnog is men er nog over in gesprek met de twee ministeries OCW en SZW. Het STAP budget komt in de plaats van de scholingskosten aftrek in de inkomstenbelasting.
 

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling