Trends en ontwikkelingen november 2018

In november werden twee websites gelanceerd waar Noloc met plezier aan meewerkte: kiesMBO en Hoe werkt Nederland. Op de laatste een nieuwe pagina voor het persoonlijk Ontwikkeladvies. Ook troffen we een aantal goede artikelen aan over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en samenleving. Daarnaast zien we dat het ministerie van SZW momenteel gaat vastlopen in wat gedaan moet worden. Het maakt duidelijk dat we met z’n allen een cultuuromslag moeten maken. Mooi leesvoer voor tijdens de warme feestmaand op weg naar nieuwe stappen zetten in 2019.

KiesMBO
KiesMBO is de nieuwe mbo-portal voor leerlingen en studenten die een keuze willen maken voor studie en beroep. De portal geeft jongeren in het vo en mbo en hun ouders een overzicht van mbo-opleidingen, beroepen en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Ook voor docenten en decanen is KiesMBO.nl een waardevolle tool, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de lessen loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

KiesMBO.nl is in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld door SBB in samenwerking met de MBO Raad, de VO-raad, het georganiseerd bedrijfsleven en jongerenorganisaties. Ook Noloc heeft meegewerkt. Gertie Boleij, van Ontwikkeling en Professionaliteit, en Ester Leibbrand, onze voorzitter, in de werkgroep resp. stuurgroep van het project droegen eraan bij.

Het Ontwikkeladvies  en Noloc op de website ‘Hoe Werkt Nederland’
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Stichting van de Arbeid hebben het afgelopen half jaar, mede op ons advies, eraan gewerkt om het Ontwikkeladvies meer centrale zichtbaarheid te geven.
Deze pagina op de website Hoe werkt Nederland bevat een samenvatting van informatie over het Ontwikkeladvies, ook specifiek voor de diverse beroepsgroepen. Zoals je ziet staat Noloc er duidelijk op en verwijst de website rechtstreeks naar de loopbaanadviseurs, die meedoen aan het Ontwikkeladvies.

Facebook campagne Ontwikkeladvies volgt
Binnen afzienbare tijd zal ook een Facebook campagne worden gelanceerd. Zodra we die hebben laten we jullie het natuurlijk weten, zodat jullie naast de website ook de Facebook campagne ook kunnen delen in jullie netwerken. Zo zorgen we samen voor de meeste aandacht voor het Ontwikkeladvies.

Folders en informatie Ontwikkeladvies
Nu in november een regelwijziging heeft plaatsgevonden hebben wij de aangepaste folders en handleidingen op de bibliotheek van Noloc gezet. Klik hier als je er een kijkje wilt nemen.

Diverse artikelen
Onderzoek Jobcoaching werkt

Ontslagrecht ingrijpend veranderd gevolgen voor werknemers en werkgevers

31 regio’s hard op weg om arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid te bevorderen

Sociale disruptie heeft grotere impact dan technologische

De grootste energieslurpers voor millennials op de werkvloer

Zijn millennials te ambitieus? Artikel in Loopbaanvisie van Connie van der Zwan en Antje Stapert. De moeite waard!

Werkstress verkeerd beoordeeld en behandeld

De 7 belangrijkste werktrends voor 2019
Lees ook eerdere trendberichten, om bijv. punt 1 positief om te buigen naar praktische aanpak en vragenstukken anders bekijken.

Lopende activiteiten van Ministerie SZW
Verder is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid druk met tal van projecten in ontwikkeling. Hieronder de belangrijkste voor werkenden, werkgevers, loopbaanadviseurs en/of jobcoaches. Momenteel staat veel stil, omdat het allemaal integraal in elkaar grijpt en het ministerie dit niet alleen in beweging kan zetten, omdat wij met elkaar de benodigde cultuuromslag moeten gaan maken om de arbeidsmarkt, het onderwijs en de samenleving toekomstbehendig te krijgen!

Grondige opknapbeurt voor de arbeidsmarkt

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

Commissie Regulering van werk buigt zich over toekomst arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en platformisering. Daarnaast hebben mensen andere wensen over de vormgeving van hun werk dan vroeger. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen in de manier waarop we de arbeidsmarkt organiseren. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat we tijdig beginnen met het denken over hoe we de regels, wetgeving en belastingen rond de arbeidsmarkt in de toekomst willen vormgeven. Hij heeft daarom een onafhankelijke commissie van experts onder leiding van Hans Borstlap gevraagd hier advies over uit te brengen. Het benoemingsbesluit rondom de commissie is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

Met een gerichte aanpak via werk kunnen nieuwkomers en Nederlanders met een migratie-achtergrond sneller integreren en meedoen in de Nederlandse samenleving. Een achttal specifieke pilots wordt ingezet om de achterstand te verkleinen. Zowel achterstand in deelname aan de arbeidsmarkt als doorstroming naar hogere functies. Pilots waarvan de aanpak werkt, worden in 2020 landelijk aangeboden aan werkgevers, gemeenten en scholen. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

“Heb je een arbeidsbeperking en ga je een dag extra werken, dan moet je ook meer loon overhouden. Heb je als werkgever drie mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dan moet de subsidie voor alle drie op dezelfde dag binnen komen. Zet je na een psychische inzinking de stap naar werk en het gaat toch niet, dan moet je terug kunnen vallen op je oude uitkering”, meent staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kabinet beraadt zich op vernieuwing pensioenstelsel

Een akkoord met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel is nu niet mogelijk. De gesprekken binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners hebben niet tot overeenstemming geleid. Het kabinet beraadt zich nu op het vervolgproces. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Structurele aanpak van krapte op de arbeidsmarkt

Één op de vier werkgevers heeft moeite zijn vacatures te vervullen. Het kabinet pakt deze krapte aan door de werking van de arbeidsmarkt structureel te verbeteren en zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Tegelijkertijd moeten werkgevers, werknemers en werkzoekenden samen de handen uit de mouwen steken om concrete krapte op de werkvloer praktisch op te lossen. Ook gemeenten, UWV en scholen gaan aan de slag. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Hartelijke groet,

Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling