Trends en ontwikkelingen maart 2019

In deze editie van trends en ontwikkelingen: Raamwerk loopbaanbegeleiding jongeren, hoeveel geven bedrijven uit aan persoonlijke ontwikkeling, het financieel CV en hoe vraag je transitievergoeding terug voor een zieke werknemer.

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren (link naar website)
Het is leuk om te melden dat wij hier vanuit Ontwikkeling en Professionaliteit aan meewerkten (Connie van der Zwan) op basis van strategische contacten twee jaar terug gelegd door Marjolein Hins namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling met O&P en Bestuur. Na een eerste ontmoeting met Min. OCW en Euroguidance over o.a. dit raamwerk, waar ook Noloc lid Harry Meerts bij aanwezig was, werden de contacten voor het raamwerk verder uitgebreid. We hebben hiermee goede (bestuurlijke) banden met Euroguidance inmiddels.

Werkgevers besteden 1,6 miljard euro aan persoonlijke ontwikkeling werknemer (link naar artikel)

Wet- en regelgeving

Financieel CV
Artikel in de Telegraaf en in nieuwsbrief van VNO-NCW (link in artikel werkt niet goed, zie hieronder).
Hierbij de link naar de pagina van het ministerie van SZW.

Transitievergoeding zieke werknemer terugvragen
Zo gaat het vanaf 1 april 2020

Veel werkgevers houden een werknemer na twee jaar ziekte ‘slapend’ in dienst, omdat ze geen transitievergoeding willen (of kunnen) betalen. Maar vanaf 1 april 2020 treedt een compensatieregeling in werking, waarmee werkgevers de betaalde transitievergoeding kunnen terugvragen. Dat kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Let wel op, dat u belangrijk bewijsmateriaal moet bewaren om in aanmerking te komen voor terugbetaling!
Dit is de berichtgeving op Personeelsnet.
Hier de berichtgeving van de Rijksoverheid.

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling