Trends en ontwikkelingen juni 2019

Van stroomversnellingsteam arbeidsmarkt en verduurzaming van ons bestaan tot werken met handen én hoofd, subsidieregelingen en diverse nieuwe wet- en regelgeving. Deze info inspireert, geeft nieuwe inzichten en houdt je op de hoogte van (nieuwe) subsidiemogelijkheden en stand van zaken (nieuwe) wet- en regelgeving.

#StroomversnellingArbeidsmarkt
Met het team StroomversnellingArbeidsmarkt (wat door Noloc Marktontwikkeling i.s.m. OntwikkelRijk wordt gefaciliteerd) waren wij op 18 juni voor de 4e keer samen in Zoetermeer. Als 16 (zelfstandig) professionals in arbeidsmarkt & onderwijs laten we werkenden, werkgevers en overige geïnteresseerden graag ervaren hoe we door andere werkwijzen en intrinsieke motivatie met meer energie een inclusieve en duurzame samenleving en arbeidsmarkt kunnen bereiken. We houden je via deze nieuwsflits natuurlijk op de hoogte van onze ontwikkelingen en resultaten.

Ons initiatief is verbonden met de beweging naar duurzame ontwikkeling in de samenleving, die op de wereldwijde agenda’s is gezet door 193 regeringsleiders en momenteel wereldwijd wordt ingerold in alle landen (SDG’s Sustainable Development Goals, waarbij SDG8 staat voor ‘Decent work and economic growth’). Naast de observaties van Marjolein Hins van OntwikkelRijk en Judith Semeijn, hoogleraar duurzaam HRM en Loopbaanmanagement, is het feit dat deze beweging al duidelijk gaande is ook te lezen in het eerste artikel van Patrick Huntjens (zie Trends en ontwikkelingen verderop).

Afgelopen maand zijn twee van de partners, Bernadet van Veldhuizen en Judith Semeijn, geïnterviewd door BNR over intersectoraal personeel uitwisselen en het initiatief dat Bernadet daarin heeft genomen de afgelopen jaren: 

Aan overige concrete zaken wordt elke keer als we samen komen gewerkt. Ondertussen merken wij dat we aandacht krijgen, energie geven en sneller mee mogen denken en/of onze input geven.

Dit is natuurlijk mede ontstaan door alle activiteiten die we als Noloc ook in vorige jaren met diverse partners, zoals OntwikkelRijk en OU, al hebben ondernomen en het feit dat de Ontwikkelvouchers en het Ontwikkeladvies succesvol zijn gebleken, wat de waardering van ons vak aanzienlijk verhoogde. Door de cirkel van professionals sinds vorige projecten weer groter en invloedrijker te hebben gemaakt versterken wij elkaar en onze gezamenlijke activiteiten verder.

Deze week werd door de overkoepelende organisatie i.s.m. met o.a. vier partners in ministeries, landelijke coördinatie duurzame ontwikkeldoelen en ons eigen team een propositie op hoofdlijnen ingediend bij de SER. LevenLangOntwikkelen staat in deze propositie centraal. Uit onze inbreng zal ook de kracht blijken van een goede verbinding tussen praktijk, wetenschap en beleid om resultaten te behalen en hoe dit kan worden vormgegeven en die onze plek binnen het geheel verder inzichtelijk maakt. De informatie is deze week ingezonden door onze faciliterende, verbindende samenwerkingsorganisatie, die de vraag kreeg. Bij het schrijven van dit bericht is het echter nog niet definitief geplaatst op de website van de SER. Wel is de bevestiging ontvangen dat men ermee aan de slag is. Zodra wij meer weten zullen we het via social media en via een nieuwsflits laten weten.

Trends en ontwikkelingen

Van ego naar eco: de verduurzaming van ons bestaan is begonnen
Artikel van Patrick Huntjens, gepubliceerd in DuurzaamNieuws

Werken met handen én hoofd

Artikel van Maikel Kuijpers over waardering van vakmanschap, craftsmanship. Dit artikel geeft een ander perspectief op ontwikkelen, opleiden, werk en hoe we naar elkaar kijken. Het artikel laat je nadenken over de waarde van mensen en werk en hoe we er anders naar zouden kunnen en moeten kijken om een duurzaam perspectief te creëren.

The Future is handmade
Hierbij de documentaire waarop voorgaand artikel is gebaseerd: The future is handmade:

Wat betekent ‘optimise the workforce’ in de praktijk?

We moeten onder een herkenbare naam opereren
Lijkt een zinvol inzicht van Tof Thissen. Vraag is of de politiek dit ook zo ziet.

Leuk om te weten

Subsidieregeling(en)

Subsidies voor aannemen en opleiden personeel

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend

De subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk is in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling wil SZW projecten financieel ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven.

Wetgeving (in aantocht)

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Deze wet gaat er nu komen, eerste kamer is akkoord

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
In de maak, minister is in overleg met de kamers.
Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak "Het Breed Offensief" van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de voortgangsbrief die ze vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd staat hoe nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en aan het werk kunnen blijven.

Lees meer: http://www.nieuwsszw.nl/meer-mensen-met-een-arbeidsbeperking-aan-het-werk/

Kabinet trekt ruim 20 miljoen uit voor werkgelegenheidseffecten energietransitie
De energietransitie biedt veel kansen, maar betekent ook dat een aantal mensen in met name de fossiele energiesector de komende jaren waarschijnlijk hun baan zal verliezen. Om deze werknemers te helpen met om- en bijscholen en van-werk-naar-werk trajecten trekt het kabinet 22 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De komende tien jaar verandert de arbeidsmarkt in de energiebranche. Voor een deel van de medewerkers die nu in deze sector werken, betekent dit dat ze zich geleidelijk zullen omscholen voor het veranderde werk. Een ander deel zal zich in deze overgangsperiode gaan oriënteren op een andere carrière.

Maar ook al hebben werknemers nog even de tijd om te anticiperen op de veranderingen, de transitie zal toch tot onzekerheid leiden bij mensen. Daarnaast zal het zeker voor oudere werknemers lastig zijn nieuw werk te vinden. Het geld van de ‘Voorziening werkgelegenheidseffecten energietransitie’ kan daarom worden ingezet voor effectieve bemiddeling naar een nieuwe baan. Met de werkgevers- en werknemersorganisaties wordt de inzet van de middelen de komende periode verder uitgewerkt.

Op korte termijn al werkt het ministerie van SZW samen met UWV, FNV en werkgeversorganisaties aan de vormgeving van het zogenaamde ‘Westhavenarrangement’. Per 1 januari gaat de kolencentrale Hemweg in het westelijke Havengebied van Amsterdam vervroegd dicht als gevolg van het wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Dit is een ingrijpende maatregel voor de betrokken werknemers, overslagbedrijven en vervoerders. Op 5 juni jl. is daarom afgesproken dat UWV en FNV samen een unit gaan oprichten in dit gebied die samen met werkgevers mensen van werk-naar-werk gaat helpen.

Advies: sociale zekerheden voor álle werkenden – flex, zzp of vast contract
Nog geen actie genomen, advies van ingeschakelde commissie aan het kabinet.

Met een opinie van Mathijs Bouman
Een verplichte verzekering voor zzp-ers dat is makkelijker bedacht dan uitgevoerd

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling