Trends en ontwikkelingen januari 2020

Het laatste nieuws over Ontwikkel- en scholingsadvies STAP, de SER en ondersteuning Loopbaan en LevenLangOntwikkeling, WRR rapport, de rapportage van de commissie Borstlap en nog veel meer interessant nieuws. 

Ontwikkel- en scholingsadvies STAP

In 2022 gaat het STAP budget in. Daarmee kan ontwikkeling- en scholing worden aangevraagd en is vooral bedoeld voor alle mensen die zich nu niet kunnen ontwikkelen omdat zij nu geen gebruik kunnen maken van de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Daarom wordt die regeling omgezet in een subsidiegevende regeling. 

Momenteel wordt gewerkt aan het maken van het flankerend beleid, zodat mensen optimale ontwikkel- en opleidingskeuzes kunnen maken. Wij werden gevraagd om vanuit de praktijk mee te denken hierbij. Dus we regelden een groepje mensen die ervaring hebben met Ontwikkelvoucher, Ontwikkeladvies en gingen naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om onze kennis en ervaring te delen. Het ministerie gaat de informatie die ze verzamelden bij alle partners de komende maanden verwerken en komt op termijn weer bij ons terug.

Wij danken Miranda Hogervorst, Marlies van Venrooij, Jolanda van der Steen en Erwin Holterhues voor het delen van hun beleidsmatige en praktische kennis en ervaring rondom het Ontwikkeladvies resp. Ontwikkelvoucher in de Banden- en Wielenbranche.

SER en ondersteuning Loopbaan en LevenLangOntwikkeling

Rapporten arbeidsmarkt
Er zijn deze maand twee belangrijke nieuwe rapporten gepresenteerd met nieuwe visies en ideeën over de arbeidsmarkt en werk. WRR en Borstlap. Marjolein werd persoonlijk uitgenodigd vanuit activiteiten van het netwerkbedrijf waarin zij buiten Noloc samenwerkt. Zoals gewoonlijk deelde zij haar foto’s en informatie.

WRR rapport

Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht
Het werk in Nederland kan beter. Bedrijven en instellingen zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. Maar ook de overheid kan het betere werk helpen realiseren, met wet- en regelgeving, met toezicht, subsidies, in haar aanbestedingen en als werkgever. In deze publicatie doet de WRR negen aanbevelingen om de grip op geld, de grip op het werk en de grip op het leven – de drie condities voor goed werk – voor alle werkenden te vergroten.

Artikelen die verschenen over het WRR rapport

Commissie Borstlap

In wat voor land willen wij werken
Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap). Deze commissie heeft de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzocht. En is in dat onderzoek nagegaan in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten. Voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel.

Ook in dit rapport volop aandacht voor LevenLangOntwikkelen. Het onderwerp is helemaal geland in onze beleidskringen en dat merken we ook aan de diverse regelingen die lopen en/of gaan lopen. In dit rapport spreekt men duidelijk over een persoonlijk ontwikkelbudget en over loopbaanwinkels. Natuurlijk is dit nog niet de concrete praktijk van alledag, want het gaat de volgende jaren pas worden gerealiseerd. Het geeft wel een mooie richting aan voor ons vakgebied!

Dit schrijft men in dit onderdeel van het rapport:

  • Ken aan een ieder persoonlijk ontwikkelbudget toe bij geboorte.
  • Maandelijkse bijdrage van de werkgever aan het persoonlijk ontwikkelbudget van de werknemer uit loonruimte.
  • Bijdrage van de werkgever aan het persoonlijk ontwikkelbudget aan de werknemer bij einde dienstverband op initiatief werkgever (transitievergoeding).
  • Vorm de transitievergoeding om tot een vergoeding die leidt tot extra persoonlijk ontwikkelbudget.
  • Ondersteun een leercultuur met loopbaanwinkel.

Het rapport Borstlap

Enige artikelen van inhoudelijk goede hand

Dit is wat PZO, die de belangenbehartiging doet voor onze ZZP leden, erover schreef: 'Borstlap brengt niet de gehoopte verandering voor professionals'. De ZZP organisaties schreven scherp, omdat zij heel graag willen dat hun boodschap goed wordt gehoord.

Dit is wat Marjolein Hins schreef, die al sinds 2000 alles in de gaten houdt over de (ontwikkeling en inbedding van de) ZZP-er, ook al staat dat niet in haar opdracht voor Noloc. Zij denkt altijd mee vanuit een breder maatschappelijk belang.
‘Bijeenkomst commissie Borstlap vandaag legt mooie basis qua gemeenschappelijk uitgangspunten en de sfeer om samen te willen bouwen aan de toekomst van werk. De gekozen oplossingen moeten echter zeker nog langs de tekentafel met nieuwe denkers met ander bewustzijn en perspectief om aan te geven waar gemis nu nog zit om het echt toekomstbestendig te laten zijn. Bijv. jongeren, maatschappelijk intrinsiek betrokken zzp-ers, innovators en ondernemers samenwerkingsverbanden en netwerkeconomie.’

Op 23 januari waren er in drie televisieprogramma’s items over het rapport. Wellicht interessant om terug te kijken: Op1, Nieuwsuur en Jinek.

Overig interessant nieuws

Boekenschrijvers binnen Noloc
Naast Angelic Bloemberg die haar boek Solliciteren in Drenthe schreef is ook Regina van Amson druk met het schrijven van een boek (lees meer in deze blog). Dames, gefeliciteerd met weer een droom van jezelf verwezenlijken waar je anderen mee kunt inspireren!

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling