Trends en ontwikkelingen februari 2019

Dat LevenLangOntwikkelen de sleutel is in alle veranderingen waar wij voor staan als samenleving dat is inmiddels duidelijk. Dat mensen er vanuit verschillende perspectieven naar kijken en mee omgaan ook. In dit artikel delen wij de nieuwste inzichten, zodat wij elkaar meenemen in een gezamenlijke ontwikkeling. Tevens bevat dit bericht de Wet Arbeidsmarkt in Balans, veranderingen bij doorbetalen zieke werknemer alsmede de intentieverklaring van project Perspectief op Werk.

6 mythes over technologie
Mensen worden onderschat, schrijft Geoff Colvin in een mooi boek over mensen en machines. Dat ontdekte ook Tesla-baas Elon Musk toen hij te veel robots in een van zijn fabrieken liet installeren en de tent een paar dagen moest sluiten om een deel van die robots te vervangen door mensen. ‘Humans are underrated’, moest hij toegeven op Twitter.

Overheden, bedrijven, sociale partners, onderzoekers en burgers hebben invloed op technologische toepassingen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om mensen beter te laten functioneren met robots, in plaats van zoveel mogelijk mensen te willen vervangen door machines. Lees hier meer >

Over tien jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk
Bovenstaand artikel wordt in dit artikel bevestigd. Echter het ontwikkelen van digitale vaardigheden staat vast, net als het in ontwikkeling blijven in je loopbaan. 

Persoonlijke ontwikkeling wordt vaste arbeidsvoorwaarde
Door de werkgevers wordt ook ingezien dat er maar één constante is, namelijk ontwikkeling. Dit betekent voor ons vak een goed toekomstperspectief mits wij onszelf ook blijven(d) ontwikkelen. Wij doen er in elk geval alles aan om dat mogelijk te maken in ons werk dat veel perspectieven biedt. Lees meer >

Wet- en regelgeving

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Op 5 feb 2019 heeft de tweede kamer het wetsvoorstel AiB aangenomen. Op 19 februari bespreekt de Eerste Kamer de verdere procedure. Voor nu is het goed om kennis te nemen over de wijzigingen die zeer waarschijnlijk per 1 januari 2020 op ons af komen. De voorstellen zijn niet alleen van belang voor de HR-praktijk, maar hebben ook een financiële impact.

Veranderingen bij doorbetalen zieke werknemer
Lees meer over veranderingen bij doorbetalen van zieke werknemer in dit artikel.

Perspectief op Werk
De intentieverklaring behorende bij het onlangs van start gegane project van staatssecretaris Van Ark (SZW) met een breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. 

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling