Trends en ontwikkelingen augustus 2019

De StroomversnellingArbeidsmarkt stond niet stil in de vakantie. Daarnaast verzamelde Marktontwikkeling en Belangenbehartiging weer een paar leuke artikelen waar je jouw mindset mee aan kunt scherpen.

#StroomversnellingArbeidsmarkt

In de vakantie is lekker doorgewerkt en hebben mensen elkaar los van de groep gezien en afspraken gehad. Van september t/m december zullen er vier bijeenkomsten zijn waar vervolgstappen genomen gaan worden op alles wat in beweging is gezet. Wij werken o.a. toe naar de landelijke werkdag LevenLangOntwikkelen waar wij graag onze kennis, ervaring en inzichten gaan delen met partijen die geïnteresseerd zijn te horen hoe zij LLO in de praktijk kunnen brengen.

Trends en ontwikkelingen

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling