Toelichting op mail DNV-GL over certificatie-overeenkomst

DNV-GL is de certificerende instelling die voor Noloc het toetsingsproces uitvoert en de RL-certificaten afgeeft. Afgelopen dinsdag, 9 februari, is er vanuit DNV-GL naar alle Register Loopbaanprofessionals een mail gestuurd met het verzoek een certificatie-overeenkomst in te vullen, te ondertekenen en terug te mailen naar DNV-GL. In de mail is echter onterecht vermeld dat je pas je RL-certificaat zult ontvangen als je de certificatie-overeenkomst getekend hebt. 

Elke loopbaanprofessional die op 31 december CMI-gecertificeerd of Noloc-erkend was, ontvangt in het kader van de overgangsregeling het nieuwe RL-certificaat. Ook als je de certificatie-overeenkomst (nog) niet hebt getekend. De RL-certificaten zullen vanaf aanstaande vrijdag naar alle RL's worden verstuurd. Binnen twee weken zal iedere RL bovendien in het vernieuwde Noloc RL-beroepsregister zichtbaar zijn.

Namens DNV-GL willen wij bij dezen onze excuses aanbieden voor mogelijke verwarring omtrent de afgelopen dinsdag door hen verstuurde mail. Wel willen we jullie verzoeken om de door DNV gemailde certificatie-overeenkomst ingevuld en ondertekend naar hen terug te sturen, voor zover je dit nog niet hebt gedaan. Met het ondertekenen van deze certificatie-overeenkomst geef je aan akkoord te gaan met de voorwaarden en (gedrags)regels die bij een goed gebruik van het certificaat en de status van Register Loopbaanprofessional horen. 

Voor inhoudelijke vragen over de certificatie-overeenkomst en hetgeen daarin is opgenomen kun je contact opnemen met Bianca Heijnen van DNV-GL via noloc@dnvgl.com.