Tips & tricks voor aanvragen SLIM-regeling

Vanaf 2 maart is het weer mogelijk om gebruik te maken van de SLIM-regeling. Mkb-ondernemers kunnen tot en met 31 maart een aanvraag indienen voor de regeling. Met de SLIM-regeling kunnen ondernemers hun werknemers loopbaan- en scholingsadviezen bieden of bijvoorbeeld een bedrijfsschool oprichten.

Ga voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie naar www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Hier vind je ter inspiratie meer informatie over een leven lang ontwikkelen en ervaringen van andere mkb-ondernemers. Verder vind je hier een menukaart met vier activiteiten waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen.

Tips & tricks voor het aanvragen van de SLIM-regeling
  1. Bepaal of je in aanmerking komt. Mkb-ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor de SLIM-regeling. Mkb-ondernemingen hebben niet meer dan 250 werknemers in dienst en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro.
  2. Aanvraag is mogelijk tot 31 maart 2021. Nog tot en met 31 maart kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor maatregelen gericht op leren en ontwikkelen. Om van de regeling gebruik te maken, moeten bedrijven zich als aanvrager registreren. Dat kan op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden aangeleverd: activiteitenplan, begroting, mkb-verklaring en de-minimisverklaring. Deze formulieren vind je op de website van Uitvoering Van Beleid. 
  3. Vul je aanvraag zorgvuldig in. Na het aanvragen volgt binnen 18 weken een bericht of de subsidie wel of niet wordt toegekend. Bij grote belangstelling bepaalt loting de behandelvolgorde. Let op: er was in het vorige tijdvak ruim meer belangstelling. Dat is dus echt iets om rekening mee te houden. Subsidieverlening is niet op voorhand verzekerd. Na vaststelling van de behandelvolgorde, behandelt Uitvoering Van Beleid de aanvraag inhoudelijk. Let op: wanneer de aanvraag op het moment van loting nog niet volledig is (dus de stukken bij punt 2 zijn niet of niet volledig aangeleverd), moet deze eerst worden herzien door de aanvrager. Nadat de aanvraag compleet is, komt deze onderaan de lijst te staan.
  4. Investeer in de toekomst. De SLIM-regeling gaat uit van cofinanciering waarbij 40% van de kosten voor rekening van de onderneming komen. Voor bedrijven tot 50 werknemers is dit 20%. De overige kosten dekt de SLIM-regeling. De kosten waarvoor je subsidie aanvraagt, moeten tenminste € 5.000 bedragen.