Terugblik Loopbaanevent ‘loopbaanpaden’

NADA, de alumni-vereniging van de Academie Mens en Arbeid in Deventer en Enschede, organiseerde in samenwerking met het Noloc, de Open Universiteit en Saxion een inspirerend event op 1 juni 2017.

Het centrale thema van dit event is de toegenomen dynamiek rond loopbanen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt veroorzaken een noodzakelijke omslag van baanzekerheid naar werkzekerheid. Loopbanen worden meer onzeker, discontinu en ook onvoorspelbaarder. Bovendien worden loopbaanpaden minder afhankelijk van de organisatie en meer van de keuzes van het individu. De werknemer wordt dus zelf verantwoordelijk (gesteld) voor zijn eigen loopbaan, al dan niet in een actief samenspel met de organisatie.  Voor veel werknemers is dit een nieuwe en ook onwennige situatie.

Deze ontwikkelingen creëren nieuwe professionele thema’s, zowel voor HRM-adviseurs, loopbaanadviseurs als re-integratie-professionals. Op dit event zullen we deze thema’s verkennen door middel van een plenaire inleiding over loopbaanontwikkeling in organisaties en een achttal workshops, waarin het thema van dit event verder wordt uitgediept.

Ester Leibbrand (voorzitter) en Ruerdje van Mierlo (algemeen bestuurslid) waren sprekers op het congres 'Loopbaanpaden' bij Saxion Hoogeschool namens Noloc. Namens de Open Universiteit was Keynote spreker: Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement aanwezig en dagvoorzitter was Jouke Post, docent aan de Academie Mens en Arbeid.

Er werd gesproken over een bijzondere samenwerking welke zeker vervolg zal gaan krijgen.

Interview Ester Leibbrand op Loopbanen event van NADA, Noloc, Saxion en OU
1 juni jl. vond op de Saxion Hogeschool te Deventer een loopbaanbaanevenement plaats, belangeloos georganiseerd door de Alumnivereniging NADA, Noloc, de Saxion Hogeschool en de Open Universiteit, waardoor deelname voor leden gratis was.

Het evenement kreeg de naam ‘De paden af’ en stelde de maakbaarheid van loopbanen aan de kaak. Met prikkelende workshops, gelegenheid tot netwerken en dr. Judith Semeijn als keynotespreker.  Judith is bijzonder hoogleraar Strategisch HRM, in het bijzonder Loopbaanmanagement. Deze leerstoel wordt gefinancierd door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals, en zal een bijdrage leveren aan academisch onderwijs en onderzoek rondom Loopbaanmanagement dat gericht is op de ontwikkelingen naar de toekomst toe. Onder leiding van Jouke Post, docent aan de Saxion en de OU, als dagvoorzitter, kwam het tot een interessante verkenning van wat nodig is voor het ontwikkelen van loopbaanpaden en het inzichtelijk maken welke onderzoeken er nu plaatsvinden binnen ons vakgebied.

Daarna was het tijd voor acht verschillende workshops, met diverse onderwerpen waaronder het creëren van mobiliteit, metaforen in loopbanen, vitaliteit, solliciteren en best practises. Met 250 bezoekers en een waardering van een 8,5 stellen we vast dat het evenement aan de verwachting heeft voldaan!

Ester Leibbrand, voorzitter van Noloc, vertelt: ‘Het is duidelijk dat een congres gericht op het verkennen van een thema aan de hand van verschillende perspectieven aantrekkelijk is voor onze doelgroep.  De workshops zijn kort en krachtig, bedoeld om professionals te prikkelen en nieuwsgierig te maken naar meer. Om elkaar aan te zetten tot kritisch blijven kijken naar ons vakgebied. Dat het hierbij om een brede samenwerking gaat tussen studenten, docenten, hoogleraren, HR en Loopbaanprofessionals, maakt het extra leuk. Het is geweldig om met elkaar op te trekken en ons vak vorm te geven.’

Er komt beslist een vervolg, meent ze. ‘Natuurlijk gaan we dit nog een keer herhalen! We nemen alle feedback van de bezoekers en onze eigen ervaringen met de plussen en de minnen mee bij de ontwikkeling van het volgende evenement, zodat de volgende keer net zo aantrekkelijk wordt!’