Terugblik jaarlijks NVS NVL congres

Op 14 februari vond in Hilversum het jaarlijkse NVS NVL congres plaats. Noloc was gast op deze dag en mocht luisteren naar sprekers als André Baars, onderwijspsycholoog aan de Radboud Universiteit over de begeleiding van jonge mensen bij studie en ontwikkelvraagstukken. Hij heeft een heldere kijk op hoe we zouden moeten omgaan met mensen die geen urgentie ervaren bij het zichzelf verder ontwikkelen. Lees hier verder >

Ook werden we meegenomen in de wervelwind van Sjef Drummen, een man die zeer gepassioneerd vertelt over bijzondere onderwijsalternatieven, de zogenaamde Agora methode op een net zo bijzonder school. Agora is een gepersonaliseerd leerconcept waarbij leerlingen van vmbo tot en met gymnasium leren en bezig zijn met hun ontwikkeling. Elke leerling zijn eigen leerroute, diplomagarantie op instroomniveau, drietalige communicatie, state of the art technologie. Geen schoolvakken, geen curriculum, geen huiswerk, geen zittenblijven, geen schoolboeken en geen leraar voor de klas. Niekée is de winnaar van de Scholenbouwprijs 2008-2010 en van diverse onderwijskundige innovatieprijzen.

Sjef Drummen vertelt hoe Agora werkt: dat we niet alleen anders moeten denken, maar vooral omdoen. Er wordt veel Out-of-the-box gedacht, maar weinig mensen handelen ook echt anders. Agora is hét voorbeeld waar in de praktijk alles anders is.

Veel mensen zien dat als een revolutie. Maar vanuit de driedeling gezond verstand, collectieve intuïtie van docenten en wetenschappelijke inzichten is er volgens de leiders van Niekée/Agora geen andere optie dan het bestaande onderwijsmodel volledig te verlaten.

Het gaat daarbij dus niet om onderwijsvernieuwing. Het gaat om alternatief onderwijs, waar leerlingen volledig zelfverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. “De leerling bepaalt het reisdoel, de meester wijst de weg.”(bron: Sjef Drummen) Voor wie er meer over wil weten: kijk hier of lees hier meer >

Ook waren wij uitgenodigd bij een seminar van Euroguidance/CINOP, die ons lieten kennismaken met het 'Raamwerk LOB voor jongeren’. Het raamwerk voor loopbaanbegeleiding van jongeren is een handreiking voor ondersteuning van en afstemming over LOB in het onderwijs. Het biedt handvatten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen en zorgt voor betere afstemming en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De online tool is ontwikkeld door Euroguidance Nederland, onderdeel van CINOP, en draagt bij aan de professionalisering van loopbaanprofessionals. Het raamwerk is o.a. in samenwerking met Noloc gemaakt. Het raamwerk is hier direct te downloaden.

Als laatste spraken wij met prof. Dr. Marinka Kuijpers, die inzicht gaf in de zes loopbaanstappen. Loopbaangericht onderwijs is van belang om leerlingen en studenten voor te bereiden op een toekomst waarin werk dynamisch en complex is. Het vormgeven van loopbaangericht onderwijs is geen gemakkelijk opgave. In de workshop nam ze ons mee langs de stappen die ze kunnen zetten om hun onderwijs meer loopbaangericht te maken en de connectie te maken met de arbeidsmarkt. Meer over Marinka, lees hier >