Terugblik Inspiratiedag 2019

Aan de oever van de rivier, net buiten Culemborg, verzamelde zich 9 oktober ruim 60 loopbaanprofessionals in de sfeervolle locatie: Vrij in Culemborg. Doel was om onszelf te inspireren en de ankerpunten en thema’s te verzamelen voor het jaarplan 2020.

Ik ben Noloc, was het uitgangspunt: alle leden dragen bij aan onze vereniging en wilden we betrekken. De opkomst was goed en veel hoger dan in vorige jaren bij de clusterbijeenkomsten. Onder leiding van Danielle Braun gingen we aan de slag. We spraken over ‘de tribe Noloc’, de rollen in een ‘tribe’ en manieren waarop je met elkaar samen een vruchtbare dialoog kan voeren. Met prachtige beelden gingen we mee in de verhalen over stammen ver weg en hun oplossingen voor problemen.

In de middag gingen we zelf aan de slag. We hielden een ‘kampvuur-gesprek’ waarin we alle ideeën voor het komend jaar inventariseerden. Er werd veel gesproken over zichtbaarheid, zowel naar buiten als naar binnen. Ook kwamen de kwaliteitskringen veel aan bod en werden wensen geuit om nog meer lokaal en regionaal te organiseren en professionaliseren. Het bestuur trok zich even terug om alle input te verwerken en te ordenen en kwam terug met de thema’s voor komend jaar. Aan thema-tafels ging iedereen verder met het uitwerken. Geen vaste structuren die verplichten, maar samenwerking vanuit gezamenlijke passie en op projectmatige wijze. We kijken terug op een fantastische dag, waarin we nieuwe netwerken legden, de basis legde voor het jaarplan 2020, werkvormen opdeden voor onze eigen praktijken, genoten van de begeleiding van Danielle en afsloten met een gezellige borrel.

Vervolg: alle thema`s worden door het algemeen bestuur omgezet tot een jaarplan 2020. Daarna gaat het jaarplan naar de ledenraad ter goedkeuring en wordt het jaarplan 2020 gepresenteerd in de volgende nieuwsbrief.