Studenten verwachten steeds sneller aan een baan te komen na het afstuderen


Studenten verwachten steeds sneller aan een baan te komen na het afstuderen

Studenten binnen het profiel cultuur en maatschappij zijn minder optimistisch

Rotterdam, 28 december 2017 – De markt trekt aan en studenten zien dat ook. Op de vraag: 'stel dat je nu klaar bent met je opleiding. Hoe lang denk je er dan over te doen om een baan op jouw niveau te vinden?' antwoorden studenten in 2017 positiever dan in 2016. Zo verwachten studenten nu ongeveer 4,7 maand kwijt te zijn aan het vinden van een baan vergeleken met 5,1 maanden in 2016. Met name WO’ers lijken ten opzichte van 2016 positiever te zijn. Als we per opleidingsniveau kijken dan zien we dat WO-studenten informatica en accountancy, hbo-studenten logistiek en techniek en mbo-studenten economie en commercieel de meest positieve verwachtingen hebben. Daarentegen zijn studenten binnen het profiel cultuur en maatschappij op alle opleidingsniveaus het minst positief over hun baankansen na het afstuderen. Dit blijkt uit de recentste resultaten van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) waarbij 2.421 studenten ondervraagd zijn.

Figuur 1: verwacht aantal zoekmaanden na afstuderen per opleidingsniveau

WO-studenten zien baanperspectieven positiever in ten opzichte van 2016
Met name WO’ers zijn positiever ten opzichte van vorig jaar. Dachten zij toen 6,3 maanden nodig te hebben om een baan te vinden, denken zij nu hier een maand minder te tijd voor nodig te hebben. Vooral WO-studenten informatica/ICT, Accountancy en bedrijfskunde, financieel en marketing denken er minder dan 4 maanden over te doen, zoals uit tabel 1 blijkt. “De schaarste op de arbeidsmarkt is in 2017 weer volledig zichtbaar geworden op de campus. Werkgevers vechten om de aandacht van met name de universitaire bèta, IT en finance studenten. Het sentiment van jeugdwerkloosheid en verloren generatie is gedraaid tot de meest gewilde en schaarse doelgroep op de Nederlandse arbeidsmarkt’’, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

Tabel 1: top-5 verwacht aantal zoekmaanden na afstuderen van WO’ers per studierichting

Studierichting

2016

2017

Informatica/ICT

5,0

3,2

Accountancy

5,5

3,3

Bedrijfskunde

4,7

3,5

Financieel

4,6

3,7

Marketing

7,0

3,8

Hbo-studenten logistiek en mbo-studenten economie hebben de meest positieve verwachtingen
Wanneer we naar het aantal verwachte zoekmaanden na het afstuderen van hbo-studenten kijken, blijkt dat men in de studierichtingen logistiek, techniek en personeel en arbeid minder dan 4 maanden de tijd nodig hebben. De studierichtingen economie, commerciële dienstverlening en marketing op mbo-niveau leveren ook de meest positieve verwachtingen op van het aantal zoekmaanden in deze groep.

Tabel 2: top-5 verwacht aantal zoekmaanden na afstuderen van hbo’ers per studierichting

Studierichting

2016

2017

Logistiek

4,1

3,3

Techniek

3,8

3,5

Personeel en Arbeid

4,8

3,8

Verpleegkunde/zorg

3,9

4,0

Facilitaire dienstverlening

5,6

4,2

Tabel 3: top-5 verwacht aantal zoekmaanden na afstuderen van mbo’ers per studierichting

Studierichting

2016

2017

Economie

4,5

3,8

Commercieel

4,9

3,9

Marketing

4,6

4,2

Verpleegkunde/zorg

4,6

4,3

Techniek

4,6

4,4

Studenten op alle opleidingsniveaus binnen het profiel cultuur en maatschappij zijn het minst positief
Uit het onderzoek blijkt verder dat studenten die een studie doen binnen het profiel cultuur en maatschappij zoals geschiedenis en kunst en cultuur het minst positief zijn over de verwachtingen van het vinden van een baan. Zo denken hbo-studenten kunst en cultuur 6,7 maanden over te doen om een baan te vinden en mbo-studenten sociale dienstverlening 6,6 maanden. WO-studenten geschiedenis denken met de verwachting van 7,9 maanden hier het langst over te zullen doen.

‘’De jarenlange bezuinigingen op het gebied van cultuur en maatschappij en het perspectief van beroepen in dit gebied, dragen voor een groot deel bij aan de minder positieve verwachtingen van studenten. Hoewel het momenteel goed met de economie gaat, betekent dit per definitie dus niet dat de perspectieven van studenten met het profiel van cultuur en maatschappij daar profijt van hebben. Hiermee wordt het stempel ‘weinig perspectief op de arbeidsmarkt’, dat vaak op dit vakgebied bevestigd. Veel studenten zullen binnen de huidige arbeidsmarkt hun baan vinden. Mogelijk binnen een andere discipline dan zij zijn opgeleid aangezien steeds vaker ook naar deze groep wordt gezocht door bijv. IT-bedrijven’’, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

Technische verantwoording
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Op jaarbasis worden minimaal 16.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. De gestelde vraag met betrekking tot deze analyse luidt ‘’stel dat je nu klaar bent met je opleiding. Hoe lang denk je er dan over te doen om een baan op jouw niveau te vinden?'' Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het AGO van 2017.

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen via info@intelligence-goup.nl of bellen naar 088-730 28 00.

Bron: Intelligence Group