STAP-budget, wat moet je weten?

Er komen vragen binnen bij Noloc over het STAP-budget. Wat is het STAP-budget? Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 tot € 1.000 aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het STAP-budget staat los van de arbeidsrelatie en is beschikbaar voor iedereen: niet alleen werknemers, ook zelfstandigen en werkzoekenden kunnen hier gebruik van maken.

Het STAP-budget komt ter vervanging van de fiscale aftrek voor scholing. Tussen 1 januari 2022 en 1 maart 2022 is er dus tijdelijk geen fiscale scholingsaftrek en ook nog geen STAP-budget. Het is goed om je klanten daarover te informeren als zij scholing overwegen.

Wat is het scholingsregister?

Een scholingsactiviteit kan pas in het STAP-scholingsregister worden geregistreerd, als de opleider is opgenomen in het scholingsregister. Hiervoor heeft de opleider een van deze vier erkenningen nodig:

  • De opleider is erkend door het ministerie van OCW.
  • De opleider beschikt over het NRTO-keurmerk.
  • De opleider biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie.
  • De opleider is erkend door een sector- of brancheorganisatie (dit betreft niet Noloc).

Je leest er hier meer over.

Valt ontwikkeladvies, loopbaanadvies of scholingsadvies ook onder het STAP-budget?

Vooralsnog is STAP-budget niet in te zetten voor (loopbaan)coaching. Noloc is hierover in gesprek met het ministerie. Er staat nu alleen in de plannen van het ministerie: In het kader van STAP wordt ook een regeling scholingsadviezen uitgewerkt (bekostigd uit de beschikbare middelen voor het STAP-budget). Ook wordt er een evaluatie gestart om te bezien of het bieden van een kosteloos ontwikkeladvies doelmatig en effectief is. De verwachting is dat in 2021 de eerste resultaten beschikbaar zijn en het eindrapport in de loop van 2022 met de Kamer wordt gedeeld.

Zijn er andere regelingen in 2022 waar ik van moet weten?

Ook NL leert door loopt nog door in 2022, maar dit betreft niet de regeling ‘NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’. In 2022 is wel € 25,6 miljoen gereserveerd voor 'NL Leert Door met inzet van scholing' en € 27 miljoen voor  'NL Leert Door voor sectoraal maatwerk'. Verder is er in 2022 wederom € 49 miljoen beschikbaar voor de SLIM-regeling waarmee werkgevers worden gestimuleerd om te investeren in de leercultuur.