Spam-mail Job Navigator via Noloc website

Via het contactformulier op de website hebben vele leden onlangs via het contactformulier op hun persoonlijk profiel op de Noloc website een reclameboodschap ontvangen, waarin wordt verwezen naar de Job Navigator. Hierin wordt ook een link gesuggereerd met Noloc. Dit is geenszins met toestemming van Noloc gebeurd. Er is ook geen enkele relatie tussen Noloc en Job Navigator.

Inmiddels zijn er maatregelen getroffen. De afzender van het bericht, Evert Hatzmann, heeft een brief ontvangen waarin Noloc zijn manier van handelen als laakbaar beschouwt en stelt dat er via het versturen van spam-mail misbruik is gemaakt van de mogelijkheden van de Noloc website. Daarnaast is het contactformulier via het ledenprofiel extra beveiligd, waardoor het ontvangen van automatisch gegenereerde berichten niet meer mogelijk moet zijn.