SLIM voor samenwerkingsverbanden mkb

Met de SLIM subsidieregeling kunnen mkb’ers het leren en ontwikkelen in hun bedrijf vanzelfsprekend maken. Vanaf 1 juni kunnen samenwerkingsverbanden van mkb’ers een subsidieaanvraag doen voor een doorlichting van hun onderneming, loopbaan- en ontwikkeladviezen,  het stimuleren van een leerrijke werkomgeving of het bieden van een leerplaats in de derde leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs.

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via het e-portaal. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. De keuze voor loting, neemt de druk op aanvragers weg om direct na het openen van het aanvraagtijdvak een aanvraag in te dienen.

De beoordeling vindt plaats op basis van volledigheid, kwaliteitseisen en het beschikbare budget.

Ook grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector komen in deze aanvraagronde in aanmerking voor de subsidie. Een aanvraag indienen kan tot en met 30 juni.

Meer weten over de voorwaarden? Kijk dan hier.

N.B. Op 1 september start weer een nieuwe aanvraagronde voor individuele mkb bedrijven.