Sector waterschappen werkt aan professionalisering loopbaancoaching

Sinds begin 2018 faciliteert het A&O-fonds Waterschappen een Platform voor Loopbaanprofessionals in de sector waterschappen.

Tweemaal per jaar organiseert het A&O-fonds Waterschappen een bijeenkomst voor leden van het Platform.
Ester Leibbrand, werkzaam bij SAMEN bureau voor loopbaanontwikkeling en tevens voorzitter van de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches Noloc, organiseert namens het A&O-fonds deze bijeenkomsten. Samen met een aantal leden van het Platform ontwikkelde zij daarnaast eind 2018 een functieprofiel voor interne loopbaanprofessionals binnen waterschappen. Lees meer