Schuif jij aan bij de ledenraadsvergadering?

Bij de openbare ledenvergadering van 8 december jl. kwam een aantal belangrijke zaken aan de orde: de vernieuwde gedragscode, het beroepsprofiel voor de jobcoach, de begroting en het jaarplan voor 2022, de voordracht van onze nieuwe voorzitter vanaf mei 2022 en een herbenoeming in de Raad van Klachtenbehandeling. Er waren vier toehoorders die met grote belangstelling luisterden.

En dat kunnen we ons goed voorstellen met alle belangrijke ontwikkelingen en thema’s die nu en in de komende jaren op de agenda staan. Naast haar controlerende taak, ondersteunt de ledenraad ook met veel plezier het bestuur, zowel in haar formele rol als informeel om elkaar te stimuleren, samen op te trekken en van elkaar te leren. Zo brengen ze zichzelf en Noloc verder.

Marlies van Venrooij was een van de toehoorders deze keer. We stelden haar na afloop een paar vragen.

Wat was je motivatie om als toehoorder bij de afgelopen Ledenraadsvergadering aanwezig te zijn?

“Ik wilde wat meer feeling krijgen het reilen en zeilen van de vereniging. Je krijgt niet alles mee via de nieuwsbrieven e.d. En ook weer een belangrijke mijlpaal een nieuwe voorzitter die werd voorgedragen en de begroting voor 2022 werd besproken.”

Wat zou je willen vertellen over je ervaring als toehoorder?

“Doordat je ook de stukken van de vergadering ontvangt krijg je beter zicht op wat er speelt binnen de vereniging. Onderdelen van de begroting en de procedure en motivatie van de keuze voor de aankomende voorzitter werd toegelicht en meer interessante informatie. Verder zie je ook de mensen die in het bestuur en de ledenraad zitten. Ook daarom wilde ik aanwezig zijn. Ik kan het bijwonen van deze jaarlijkse vergadering aanbevelen aan alle leden van Noloc. Als het via ZOOM is dan is het ook laagdrempelig.” 

De Ledenraadsleden ontmoeten ook jou graag in de volgende openbare Ledenraad. Voor 2022 staan de openbare vergaderingen gepland op woensdag 18 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur en woensdag 7 december van 16.00 tot 17.30 uur. Je kunt je via het secretariaat opgeven als toehoorder.

In maart 2023 worden de verkiezingen voor de nieuwe Ledenraad alweer gehouden. Lijkt het je wat, dan kun je je natuurlijk ook nu al oriënteren op deze rol. Je kunt ons nu nog bereiken via info@noloc.nl, maar volgend jaar via een eigen e-mailadres. Wees welkom als toehoorder, stel je vragen, kom met ideeën. De Ledenraad staat klaar voor de leden!