Roland Blonk op leerstoel Arbeidsdeskundigheid

Roland Blonk op leerstoel Arbeidsdeskundigheid
 
Tilburg University benoemt Prof. dr. R.W.B. (Roland) Blonk per 1 maart 2017 op de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid. De Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) maakt de leerstoel mogelijk.
 
AKC wil met de leerstoel een extra impuls geven aan de noodzakelijke innovatie van evidence based kennis en methoden van de arbeidsdeskundige en aanverwante professies. Promotieonderzoek krijgt daarin een belangrijke plaats. De bijzondere leerstoel is ingebed in de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en wordt verbonden aan zowel het departement Human Resource Studies als het departement Tranzo en in het bijzonder bij de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid.
 
Arbeidsdeskundigheid
Optimale arbeidsparticipatie en -prestaties zijn van groot belang voor de economie van Nederland en de inzetbaarheid en het welzijn van de beroepsbevolking, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo’n 3000 arbeidsdeskundigen begeleiden jaarlijks in de keten zorg, school en arbeid, duizenden werkzoekenden en duizenden werkgevers naar een goede match tussen mens en arbeid. Het arbeidsdeskundige vak heeft expertise op het vlak van de balans mens en arbeid en wil adequaat kunnen inspelen op toekomstige vraagstukken rond arbeidsparticipatie. Daarvoor is voortdurende innovatie van kennis over arbeid noodzakelijk.
 
Inclusief ondernemen
Onderzoeksvragen die Roland Blonk met de leerstoel aan de orde wil stellen, zijn onder meer:
·         Welke ontwikkelingen op de dynamische arbeidsmarkt maken waardevol werk voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk? 
·         Hoe kan kennis over arbeidsmarktontwikkelingen werkgevers helpen om stappen te zetten op de weg naar inclusief ondernemen?
·         Hoe kunnen arbeidsdeskundigen werkgevers adviseren bij het maken van stappen naar inclusief ondernemen?
 
Bij de academisering van het arbeidsdeskundig vakgebied wordt o.a. de bruikbaarheid van het Capability concept en de rol van self-efficacy op het gebied van arbeidsparticipatie onderzocht.
 
Roland W.B. Blonk (1958, Bodegraven) is één van de 25 Principal Scientists van TNO, waar hij mede verantwoordelijk is voor kennispositie en -strategie van TNO op het terrein van Arbeid, Innovatie en Inclusieve Samenleving. Blonk studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook zijn promotieonderzoek deed. Hiervoor was hij bijzonder hoogleraar Arbeidsparticipatie en Psychische Klachten, in het bijzonder activering en re-integratie aan de Universiteit Utrecht.