Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie

Vanaf 26 mei is ‘De richtlijn NAH en arbeidsparticipatie’ herzien en toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Sinds de vorige versie van de richtlijn (2012) zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied geweest waardoor een herziening van de richtlijn gewenst was. Vanuit Noloc is actief bijgedragen aan de inhoud, er is dan ook een duidelijke rol weggelegd voor jobcoaches.

De structuur van de richtlijn is aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren de basis vormen voor de opbouw van de richtlijn. Door deze chronologie is het voor personen met NAH, medisch specialisten en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden om de juiste informatie te vinden. Daarnaast zijn er modules toegevoegd over personen met NAH zonder werkgever en over sociale zekerheid.

Goed voor alle jobcoaches die met personen met NAH werken om door te nemen!

Klik hier om de herziening van de richtlijn te bekijken.