Resterend budget ontwikkeladvies beschikbaar voor alle werkende 45-plussers

Het totale budget voor persoonlijk ontwikkeladvies voor werkende 45-plussers is in de tijdelijke subsidieregeling vastgesteld op € 15.000.000. Tot 1 juli 2019 was € 2.500.000 hiervan gereserveerd voor een aantal specifieke beroepsgroepen. 

Op 1 juli 2019 is er nog een resterend budget beschikbaar van € 6.356.400. Zoals in de regeling is bepaald vervalt daarmee de reservering voor specifieke beroepsgroepen. Per 1 juli 2019 is het resterende budget dan ook beschikbaar voor alle werkende 45-plussers.

Het budget voor training van leidinggevenden, individueel of per groep, was € 2.000.000. Per 1 juli 2019 is het resterend budget hiervoor € 1.769.300.