Professionals in arbeidsmarkt en onderwijs bundelen hun kracht

Op 7 maart waren in Zoetermeer 12 energieke innovators uit de arbeidsmarkt en het onderwijs samen om hun krachten te bundelen. Zij willen een stroomversnelling in de arbeidsmarkt zien te creëren vanuit de professionals, die rechtstreeks contact hebben met (toekomstige) werk(zoek)enden en/of werkgevers.

In 2016 startte een groepje van 6 mensen met het project Ontwikkelvoucher. Marjolein Hins was destijds de initiator vanuit Noloc en OntwikkelRijk en vroeg Marlies van Venrooij om haar expertise ook in te brengen. Zij gingen met vier praktische partners aan de slag met de oproep die Minister Asscher, Doekle Terpstra en Peter van Lieshout van de WRR deden tijdens een netwerkbijeenkomst voor O&O fondsen, dat er een loopbaan APK o.i.d. moest komen en dat wij dat als zaal moesten gaan regelen.
Zij volgden nieuwe omgang- en werkwijzen* om tot samenwerking te komen en gingen een aantal maanden aan de slag tot zij hun visie en verhaal helder hadden. Deze werd vervolgens gedeeld met partijen in het veld van wetenschap en beleid en dat had resultaat.
Hun visie mondde o.a. uit in het Ontwikkelvoucher in de Banden en Wielenbranche en de subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+. Ook bogen zij, samen met sociale partners, de term LevenLangLeren om in LevenLangOntwikkelen en zetten zij een beweging aan binnen diverse gelederen van de arbeidsmarkt en het onderwijs. LevenLangOntwikkelen staat sinds 2018 helder op alle agenda’s.

Met eenzelfde aanvliegroute als Ontwikkelvoucher willen wij graag met meer en andere partners een volgende beweging op gang brengen. Een project dat inzichtelijk maakt waar(door) de arbeidsmarkt nu vastloopt, wat wij met elkaar kunnen doen om daar beweging in te brengen en wat onze gezamenlijke toegevoegde waarde als professionals daarin is.

De eerste bijeenkomst en het team
Op 7 maart jl. vond in Zoetermeer een inspirerende eerste 'Collectief Ontwikkelen met Impact' bijeenkomst plaats. Naast de arbeidsmarkt werd natuurlijk ook het onderwijs verbonden.

Onze commissie, Marktontwikkeling, is met OntwikkelRijk mede initiator en organisator en werkt daarin samen met de commissies Jobcoaching en Ontwikkeling en Professionaliteit (O&P) alsmede een aantal openminded, secuur geselecteerde, partners vanuit complementaire vakgebieden. Totaal 13 mensen, die rechtstreeks contact hebben met (toekomstige) werk(zoek)enden en/of werkgevers. Een diverse groep met kennis en ervaring van de praktijk, wetenschap en beleid.

Eerste reacties uit de projectgroep en omgeving

"Ben zeer verheugd om mee te denken in deze groep en mogelijk de arbeidsmarkt verder in beweging te krijgen. Hulde aan de initiatiefnemers."
Prekash Ramsing (ondernemer matchingsolution Choice by Talent).

"Op mede-initiatief van Noloc is een enthousiaste groep aan de slag gegaan met het thema ‘stroomversnelling arbeidsmarkt’.
De bijeenkomst werd begeleid door Marjolein Hins. Zij daagde de aanwezigen uit om zonder oordeel na te denken over blokkades die nu ervaren worden op de arbeidsmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor. Daarop kwam een mooi proces op gang waarbij de wijsheid van de gehele groep is ingezet. Ieder vanuit zijn/haar eigen expertise en perspectief.
Al snel bleek dat de thema’s en oplossingsrichtingen die aangedragen werden door de aanwezigen veel overeenkomsten hadden. In het vervolg wordt bekeken of en hoe mogelijke oplossingsrichtingen verder ingevuld kunnen worden.
Ik ben blij dat ik na de projecten Ontwikkelvoucher en ‘Collectief Ontwikkelen met Impact’ ook hier weer bij betrokken ben en kijk uit naar de te behalen resultaten."

Erwin Holterhues (VACO, bedrijfstakorganisatie Banden en Wielenbranche)

"Mooi initiatief, ben benieuwd waar het ons gaat brengen."
Maarten Freriks (voorzitter commissie Marktontwikkeling en directeur id Plein)

"Op 7 maart 2019 was er een eerste ‘Collectief Ontwikkelen met Impact’ bijeenkomst. Met diverse professionals bij elkaar konden wij elkaar inspireren, kennisdelen en zijn wij doelgericht bezig om veranderingen te realiseren. De vraag is hoe kunnen wij stroomversnelling binnen de arbeidsmarkt creëren. Wat is hiervoor nodig?
Deze middag hebben wij gekeken naar het proces. Hoe wij gezamenlijk tot een goed resultaat komen. Dit betekent dat er de ruimte werd genomen om tot een gezamenlijk doel te komen, waarbij aandacht is voor dialoog, delen van visie en creativiteit. Verder hebben wij blokkades verzamelend, die de versnelling op de arbeidsmarkt tegengaan. Daarnaast ook gekeken welke mogelijkheden er zijn om deze weg te nemen.
Ik heb als lid van Noloc genoten van de bijeenkomst, fijn om met verschillende professionals samen te overleggen en dat iedereen gemotiveerd is om toe te werken naar een gezamenlijk doel en resultaat. Deze zal gaan bijdragen aan een gezonde arbeidsmarkt naar de verdere toekomst toe. Er zijn een hoop uitdagingen op de arbeidsmarkt en wij gaan deze niet uit de weg!"

Miranda Hogervorst (coach en loopbaanadviseur StartValue)

Op social media deelden wij kort dat onze bijeenkomst had plaatsgevonden met een paar foto’s erbij. Dit leverde als 2.645 nieuwsgierige kijkers op. Daar zijn we blij mee, omdat we naast het creëren van een goede inhoud ook het proces om die inhoud succesvol in te kunnen rollen aldoende gaan vormgeven.

De eerste bijeenkomst was erg goed en we besloten met de hele groep om dit project tot een succes te willen maken. Het project wordt met elkaar gedragen en ieder werkt vanuit haar/zijn talent mee. Wij houden je zo af en toe via de nieuwsbrief of social media op de hoogte van de voortgang en resultaten op termijn.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Hins namens Team Marktontwikkeling, Ontwikkeling & Professionaliteit, Jobcoaching en externe partners

*De manier van verbonden samenwerken, van visie naar concrete ideeën en doelen toe, heet ‘Collectief Ontwikkelen met Impact’ en werd gecreëerd en ingebracht door OntwikkelRijk.