Professionalisering: een lastig appeltje om te schillen - Column van Jouke Post

Hoe scheiden we het kaf van het koren? Om de zoveel tijd vlamt deze discussie binnen het vakgebied van de loopbaanbegeleiding weer stevig op. Hoe voorkomen we dat iedereen zomaar een bordje in zijn tuin kan zetten en zich loopbaan- begeleider noemt? Hoe borgen we kwaliteit en professionaliteit?

In België ligt het grote succes van de loopbaancheques, waarmee individuele werknemers hun recht op loopbaanbegeleiding kunnen verzilveren bij bureaus voor loopbaanbegeleiding, onder stevig parlementair vuur. Aanleiding was een artikel van hoogleraar bedrijfspsychologie Frederik Anseel, in de Tijd, Coaching, we have a problem. Hierin plaatst hij zeer kritische kanttekeningen bij de gehan- teerde instrumenten, zoals wandelcoaching en andere ‘alternatieve’ methoden. Zijn pleidooi is meer wetenschappelijke gevalideerde instrumenten te kiezen en vooral te werken aan een evidence-based praktijk. Een goede zaak uiteraard, maar we kunnen op voorhand beter geen al te hoge hooggestemde verwachtin- gen koesteren. Want waar wringt de schoen?

Leer hier het volledige artikel