Platform Noloc Kennisprofessionals : brug tussen theorie en praktijk

In oktober kwam het Platform Noloc Kennisprofessionals wederom (online) bijeen. Jouke Post hield een inspirerende presentatie over de skillsgerichte arbeidsmarkt en de consequenties en mogelijkheden daarvan voor careercrafting vanuit eigen skills en mogelijkheden i.p.v. het enkel kijken vanuit bestaande opleidingen en (traditionele) beroepen. Ook is er is een kerngroep opgericht zodat de Kennisprofessionals steeds meer voor én door de groep zelf worden geleid. Een actuele vraag die nu speelt: hoe kunnen we de theoretische kennis vanuit de specialisten nog beter en sneller naar de leden brengen?

Ruerdje van Mierlo en Marea de Bruijn zijn vanuit het bestuur van Noloc betrokken en nemen deel aan het kernteam dat momenteel bestaat uit: Marinka Kuijpers, Jouke Post en Marie-Louise Rickhoff- Oude Brunink.

Over het Platform

Het Platform Noloc Kennisprofessionals biedt ruimte aan professoren, hoogleraren, docenten, onderzoekers, auteurs, ontwikkelaars, decanen en andere aansprekende professionals in ons vakgebied. Zij beschikken vanuit verschillende disciplines over deskundigheid en passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de loopbaanprofessie. Zij delen hun kennis en inzichten, adviseren het bestuur en de commissies en dragen zo actief bij aan de ontwikkeling van Noloc en haar leden.

Het is een uniek en gedreven platform met de ambitie om structureel bij te dragen aan 'een leven lang ontwikkelen' binnen Nederland, zowel in de praktijk als op het gebied van beleidsontwikkeling.

Actuele vraag

Vanuit Noloc stimuleren wij daarbij de uitwisseling tussen theoretische kennis en praktijkkennis. Een actuele vraag die nu speelt: hoe kunnen we de theoretische kennis vanuit de specialisten nog beter en sneller naar de leden brengen. Maar ook: hoe zorgen we dat de vragen van leden ook bij de onderzoekers terecht komen zodat onderzoek en onderwijs nog beter afstemmen op de daadwerkelijke vragen vanuit de praktijk. Zo bouwen we aan de professionalisering van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Hiermee dragen we ook bij aan de visie en missie van Noloc.
 
Meer weten over de kennisprofessionals van Noloc? Kijk dan verder op de pagina van het Platform Noloc Kennisprofessionals.