Platform loopbaanprofessionals

Platform loopbaanprofessionals

Voor het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers, worden door waterschapsorganisaties diverse instrumenten en activiteiten ingezet. Een daarvan is de inzet van interne of externe loopbaanprofessionals die op individueel niveau medewerkers coachen/adviseren rondom loopbaanontwikkeling en mobiliteit (loopbaancoaches, loopbaanadviseurs, mobiliteitsadviseurs etc). Gelet op de toename van de inzet van loopbaanprofessionals in de sector, start het A&O-fonds Waterschappen in 2018 met het Platform Loopbaanprofessionals sector waterschappen.

Doel en doelgroepen
Doel van het platform is om middels actieve kennisuitwisseling de positie, kwaliteit en effectiviteit van zowel interne- als externe loopbaanprofessionals die werkzaam zijn binnen de sector waterschappen te versterken. Het platform kent twee doelgroepen:

  • Loopbaanprofessionals die werkzaam zijn binnen waterschapsorganisaties en op individueel niveau medewerkers coachen/adviseren rondom loopbaanontwikkeling en mobiliteit (loopbaancoaches, loopbaanadviseurs, mobiliteitsadviseurs etc).
  • P&O-ers werkzaam binnen waterschapsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en coördinatie van zowel interne- als externe loopbaanprofessionals voor het op individueel niveau medewerkers coachen/adviseren rondom loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

Bijeenkomsten platform
Voor het bereiken van het doel van het platform organiseert het A&O-fonds Waterschappen in 2018 een tweetal platformbijeenkomsten. De organisatie van deze bijeenkomsten is namens het A&O-fonds Waterschappen in handen van Ester Leibbrand van SAMEN Loopbaanmanagement en tevens voorzitter van de NOLOC, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. In overleg met leden van het platform wordt de agenda voor deze bijeenkomsten opgesteld. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen tijdens deze bijeenkomsten zijn:

Aanmelden als lid platform
Behoor jij tot de doelgroep van het platform en wil je lid worden hiervan? Stuur dan een mail naar info@aenowaterschappen.nl. Je komt dan op de mailinglijst en we houden je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het platform.

Startbijeenkomst donderdag 5 april
De startbijeenkomst van het platform opleidingsprofessionals vond plaats op donderdag 5 april in Molen De Ster in Utrecht waarbij 25 Loopbaanprofessionals aanwezig waren. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst zijn besproken:

  • Aanleiding en uitgangspunten platform Loopbaanprofessionals
  • Kennismaking leden platform
  • Waar staat jouw organisatie qua individuele Loopbaanbegeleiding
  • Jobcrafting als methode voor loopbaanontwikkeling
  • E-portfolio en de Omgevingswet
  • Ervaringen waterschappen met de Loopbaanscan
  • Toekomstige werkwijze en opzet van het platform.

Presentaties van de bijeenkomst zijn hier te downloaden.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over het platform, dan kan je contact opnemen met Bart de Zwart via info@aenowaterschappen.nl.

We zien je graag als deelnemer aan dit nieuwe platform! 

Hartelijke groet,

Ester Leibbrand 
Voorzitter