Pilots Leerwerkloketten Plus succesvol

Begin 2019 stonden de Leerwerkloketten Fryslân, Rijnmond en Twente voor de grote uitdaging om zich verder te ontwikkelen tot robuuste, zichtbare en laagdrempelige punten voor loopbaan- en scholingsadvies in hun arbeidsmarktregio. Zij ontvangen hiervoor extra budget van het kabinet onder de noemer “Pilots Leerwerkloket Plus”. Doel van de pilots (als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen) is een betere ondersteuning van werkenden, niet werkenden en werkgevers bij een Leven Lang Ontwikkelen. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en hebben de pilots hun vruchten afgeworpen.

Zo hebben zij hun dienstverleningsaanbod verbreed, zich gevestigd op meer plekken en hun netwerk in de regio verder versterkt. En dat is niet onopgemerkt gebleven! Het Leerwerkloket blijft in ontwikkeling en is daarom de juiste partner op de regionale arbeidsmarkt. In deze video vertellen bestuurders, een adviseur en een klant wat de Leerwerkloketten voor hen betekenen. 

Meer informatie over de Leerwerkloketten?
Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij hen terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Lees hier meer over de dienstverlening van Leerwerkloketten.

Bron: Landelijk Team Leerwerkloketten