Pilotfase EEP onderzoek afgerond

Noloc participeert in het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP). In dit project ontwikkelen partners uit zes landen een curriculum voor jobcoaches en loopbaanbegeleiders die cliënten met beperkte vaardigheden en onderwijskwalificaties begeleiden.

In de laatste nieuwsbrief van het EEP lees je over de voortgang van dit project. Na de succesvolle trainingsbijeenkomst in Nederland in januari 2020 zijn de partners, veelal online, aan de slag gegaan met pilots voor het nieuwe curriculum. Dit is gebeurd in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Bulgarije en Polen. Als volgende stap wordt het trainingsmateriaal aangepast, gebaseerd op de feedback uit de pilots. Vervolgens zal al het materiaal vertaald worden in de talen van de deelnemende landen in het project.  

Noloc participeert sinds 2018 in het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP). Binnen het project is Noloc verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een module waarin de werk-privé balans van de jobcoaches en loopbaanbegeleiders centraal staat, alsook voor de begeleidende train-the-trainer-handleiding voor het gehele curriculum.

Met het project beoogt Noloc de specifieke aandacht voor de complexe begeleidingssituatie waarin cliënten met beperkte vaardigheden en onderwijskwalificaties vaak verkeren te versterken en maatwerkbegeleiding van deze doelgroep beter mogelijk te maken. Afronding van het gehele project staat gepland voor najaar 2021, waarna het hele curriculum via de Noloc-website vrij ter beschikking zal worden gesteld en ook aan de jobcoach-opleiders ter aanvulling van hun eigen curriculum zal worden aangeboden.