Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Op onze site staan modelovereenkomsten die zijn te gebruiken door leden die verantwoordelijk zijn voor inhuur of bemiddeling van zelfstandigen en leden die zich als zelfstandige laten inhuren. Om de regels voor het inhuren van zelfstandigen te verduidelijken, heeft het kabinet de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie laten ontwikkelen. De webmodule is een onlinevragenlijst, bedoeld voor opdrachtgevers, die duidelijkheid kan geven over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. De webmodule is nog in ontwikkeling, maar al wel als pilot beschikbaar.

Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. Het kabinet wil de pilot later dit jaar evalueren om erachter te komen of de module als instrument behulpzaam is en om hem waar nodig te verbeteren. 

De pilot duurt in ieder geval 6 maanden. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld. Daarnaast kun je momenteel gewoon blijven werken op basis van de goedgekeurde modelovereenkomst. De overeenkomst moet wel naar waarheid zijn opgesteld. En je moet in de praktijk ook volgens de overeenkomst werken.

Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021.

Meer informatie over de pilot vind je hier.