Pilot training Europees project jobcoaches van start

Noloc participeert sinds 2018 in het Europese project Erasmus Employment Plus (EEP). In dit project ontwikkelen zeven partners uit zes landen een curriculum voor jobcoaches en loopbaanbegeleiders die cliënten met beperkte vaardigheden en onderwijskwalificaties begeleiden. Het curriculum wordt dit najaar getest onder studenten van de vier door Noloc erkende jobcoach opleidingen.

Binnen het project is Noloc is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een module waarin de werk-privé balans van de jobcoaches en loopbaanbegeleiders centraal staat, alsook voor de begeleidende train-the-trainer-handleiding voor het gehele curriculum.

Met het project beoogt Noloc de specifieke aandacht voor de complexe begeleidingssituatie waarin cliënten met beperkte vaardigheden en onderwijskwalificaties vaak verkeren te versterken, en maatwerkbegeleiding van deze doelgroep beter mogelijk te maken. Afronding van het gehele project staat gepland voor najaar 2021, waarna het hele curriculum via de Noloc-website vrij ter beschikking zal worden gesteld en ook aan de jobcoach-opleiders ter aanvulling van hun eigen curriculum zal worden aangeboden.