Per 1 januari Profiel Zichtbaar Extern (PZE) gratis toegankelijk voor Noloc-leden

Per 1 januari Profiel Zichtbaar Extern (PZE) gratis toegankelijk voor Noloc-leden

In het kader van het jaarthema 'Zichtbaarheid' heeft het Noloc-bestuur onlangs besloten om de mogelijkheid om het eigen ledenprofiel zichtbaar te maken voor externen gratis open te stellen voor alle leden. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken? Stuur dan een mailtje naar info@noloc.nl.