OVAL Week van de Werkstress 2018: Investeer in Buffers

Week van de Werkstress 2018: Investeer in Buffers

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan hoe je de symptomen van werkstress herkent en wat de gevolgen zijn van werkstress. Dit jaar ligt de focus op preventie en gaan we van werkstress naar werkplezier. Doelstelling van de Week van de Werkstress 2018 is zoveel mogelijk mensen laten inzien dat je werkstress kunt voorkomen door te zorgen voor voldoende plezier in je werk.

Meer informatie vind je hier.

Werkplezier is belangrijk voor iedereen. Het zorgt voor productieve werknemers en voorkomt dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Sommigen halen werkplezier uit een goede sfeer onder collega’s, anderen door te blijven leren, of door elke dag nieuwe uitdagingen te zoeken en er zijn ook mensen die werkdruk prima aankunnen zolang ze voldoening uit het werk halen. Juist nu de economie groeit en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt is het belangrijk om samen met je medewerkers te investeren in die buffers tegen werkstress.

Voorkomen is beter dan genezen, sluit je daarom aan bij de vijfde editie van de Week van de Werkstress van 12 t/m 15 november en heb het met je clienten/medewerkers over wat hen drijft, over hoe je samen het werkplezier vergroot en zo werkstress en uitval voorkomt.

Meer informatie vind je hier.