Oproep: werkgevers en eindgebruikers van loopbaanchecks gezocht

In opdracht van Instituut Gak doen Saxion, HAN, Zuyd, NOLOC en OU onderzoek naar de effecten van loopbaanchecks. Loopbaanchecks zijn instrumenten die een individu helpen inzicht te krijgen in de actuele waarde van de eigen skills voor de huidige én toekomstige arbeidsmarkt en die hem/haar helpen om toekomstgerichte loopbaankeuzes te maken. Noloc maakt deel uit van de begeleidingscommissie.

De onderzoekers willen graag een aantal verdiepende interviews van maximaal 30 minuten houden met eindgebruikers van loopbaanchecks en werkgevers (bijv. hr professionals) die loopbaanchecks inzetten. Ze zullen hen bevragen over de ervaren effecten van loopbaanchecks. Met werkgevers gaan ze daarnaast ook in gesprek over de inbedding van loopbaanchecks. 

Indien u werkgevers of gebruikers van een loopbaancheck kent die aan het onderzoek willen deelnemen, of interessante contacten of tips heeft voor te bevragen werkgevers/eindgebruikers, dan kunt u direct contact opnemen met Sjoerd de Vries.

Aanleiding van het onderzoek

Tot op heden vindt er geen systematisch onderzoek plaats naar de validiteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van loopbaanchecks. In dit onderzoek leveren we daarom kennis op over de kwaliteit en werking van loopbaanchecks en de doorontwikkeling daarvan met specifiek aandacht voor het gebruik door lager opgeleiden. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stichting GAK, en is een vervolg op eerder onderzoek door de Hogeschool Arnhem Nijmegen, onder leiding van Jos Sanders, lector leren tijdens de beroepsloopbaan. Meer informatie over dit verkennende onderzoek en de eindrapportage is hier te vinden: Loopbaanapk’s gekeurd.