Oproep voor thesis over coaching t.b.v. NOBCO prijs

De NOBCO, beroepsorganisatie voor coaches, reikt tweejaarlijks de Thesisprijs uit voor de beste afstudeerscriptie over coaching. De Thesisprijs bestaat uit een geldprijs en certificaat om inspirerend onderzoek naar coaching en mentoring in Nederland aan te moedigen.
In het kader van de NOBCO verkiezing van de beste afstudeerscriptie op het gebied van coaching vragen wij graag uw hulp om deze mail met bijlagen door te sturen naar:

Studenten die een afstudeerscriptie over coaching schrijven in het vorige of huidige collegejaar (tussen 1 september 2017 en 1 september 2019). Indien u zelf studenten op dit gebied begeleidt, zijn wij u zeer erkentelijk als u ze wilt stimuleren hun scriptie in te sturen.
Collega’s binnen en buiten uw organisatie, die zich bezighouden met coaching of daaraan gerelateerde gebieden.
Redacties van mediakanalen die uw organisatie/instelling inzet, zoals interne mailings, nieuwsbrieven, website, social media etc. Bijgesloten is een korte versie van de oproep die geplaatst zou kunnen worden door hen.

De NOBCO krijgt graag meer zicht op de plaatsen waar onderzoek naar coaching verricht wordt. U helpt hierbij door e-mailadres info@nobco.nl in de CC te vermelden bij een van bovenstaande acties.
Indien u zelf onderzoek naar coaching verricht, komt NOBCO graag in contact met u.
 
NOBCO Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek:
Dr. Ir. Iris Keasberry, Voorzitter CWO
David Brode MSc, Bestuurslid Onderzoek & Benchmark
Dr. Rendel de Jong
Dr. Sanne Peeters
Drs. Jacobien Ten Hoeve-Rozema
Dr. Eefje Rondeel

Meer informatie vindt u op https://www.nobco.nl/over-nobco/wetenschappelijk-onderzoek-cwo en
https://www.nobco.nl/onderzoek/thesisprijs