Oproep sprekers voor regiobijeenkomsten Noloc

Oproep sprekers regiobijeenkomsten Noloc 2018

Heb je een idee of suggestie voor een spreker of onderwerp voor een regiobijeenkomst in 2018?
Jaarlijks organiseert Noloc diverse regiobijeenkomsten voor haar leden. De komende periode is hét moment om kenbaar te maken dat jij als lid een idee of suggestie hebt voor een bijeenkomst in 2018. Wij horen graag ideeën van leden over interessante onderwerpen, thema’s en mogelijk sprekers.

Doel van de bijeenkomsten:
• leren door interactie
• collega’s uit je regio leren kennen

Kenmerken van de bijeenkomsten:
• interactief
• gericht op een groep van 30 – 35 personen
• na een pilotbijeenkomst vindt er een evaluatie plaats waarna we vijf bijeenkomsten plannen verspreid door Nederland
• de spreker is een expert op het betreffende onderwerp
• de bijeenkomsten vinden plaats van 18 tot 20.45 uur Als spreker krijg je per bijeenkomst een vergoeding van € 200,- per avond en een reiskostenvergoeding.

De regiobijeenkomsten zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor commerciële doeleinden en dus geen plek om een methode, boek of business aan de man te brengen. We zijn op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen die toegevoegde waarde hebben voor de ontwikkeling van de loopbaanprofessional! Heb je een idee of suggestie? Vul dan het online sprekersformulier in voor 1 augustus a.s.

De programmacommissie zal eind augustus 2017 uit het aanbod een selectie maken en de inzenders hieromtrent in de eerste helft van september informeren. Met het aanbod van onderwerpen en sprekers gaan we allereerst een pilot plannen in november.
Met de pilots die na evaluatie voldoen zullen we vervolgens het totaalprogramma voor 2018 gaan samenstellen. De keuze wordt bepaald door de optelsom van:
• nieuw thema (nog niet eerder door Noloc aangeboden)
• hoe het zich verhoudt tot de bijeenkomsten van de afgelopen jaren
• spreker heeft aantoonbare ervaring met het onderwerp
• bereidheid van de spreker om 6 keer op verschillende locaties de bijeenkomst te verzorgen
• hoeveel sprekers zich hebben aangemeld.

We zien je inschrijving met belangstelling tegemoet!