Oproep en update van de commissie Marktontwikkeling

Oproep en update van de commissie Marktontwikkeling

De gemeente als opdrachtgever in 2018
Wil je aan tafel komen bij gemeenten, om je diensten aan te kunnen bieden voor loopbaancoaching van werknemers, of re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden?

De cie Marktontwikkeling is actief de markt van gemeenten aan het bewerken, door gemeentelijk beleid rondom inkoop te inventariseren en waar mogelijk te stimuleren dat hun inkoopbeleid wordt gesynchroniseerd. Dit kan zowel re-integratiedienstverlening betreffen als inkoop voor loopbaandienstverlening voor eigen personeel.

We zijn op zoek naar Noloc-leden die voor gemeenten werken en/of willen werken. Wil je mee werken dit project van de grond te krijgen, of op de hoogte gehouden worden, stuur dan even een mailtje aan marktontwikkeling@noloc.nl en laat weten hoe je kan bijdragen aan dit project.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij het UWV
Maandelijks schuift de cie Marktontwikkeling aan tafel bij het UWV in het brancheoverleg. Hier worden praktische zaken m.b.t. de uitvoering van re-integratietrajecten besproken. Twee keer per jaar schuif ik als cie voorzitter, samen met Ester Leibrand, voorzitter van de Noloc, ook aan bij de directie van het UWV om mee te praten over het lange termijn beleid. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen hieromtrent en je vragen of kwesties in kunnen brengen, meld je dan aan voor de mailgroep brancheoverleg UWV. Voorafgaand aan het maandelijks overleg doen we een uitvraag onder de groepsleden, over in te brengen onderwerpen. Na afloop brengen we kort verslag uit.

Hoe kunnen we de markt voor (gecertificeerde) loopbaanprofessionals versterken?
De cie Marktontwikkeling is op zoek naar versterking, met input en met menskracht. Als commissie hebben we een belangrijke stem gehad in de wijze waarop het huidig inkoopkader UWV is vormgegeven. We hebben ons daarbij met name sterk gemaakt voor het open karakter van de regeling, waarbij kwaliteit van dienstverlening voorop zou moeten staan. Ook aan de totstandkoming van de subsidieregeling Ontwikkeladvies heeft Marjolein Hins vanuit de commissie stevig bijgedragen (in samenwerking met Marlies van Venrooij en andere collega's uit project Ontwikkelvoucher). Heb je ideeën over hoe de positie van (gecertificeerde) loopbaanprofessionals in de markt versterkt kan worden? Neem dan contact met ons op via marktontwikkeling@noloc.nl.

Meer over de commissie Marktontwikkeling lees je in deze leaflet.

Marjolein Hins
Mark van den Berg
Maarten Freriks