Operationeel brancheoverleg UWV-Oval-Noloc

Circa 6 keer per jaar vindt dit overleg plaats. Diverse onderwerpen rondom jobcoaching en het inkoopkader (werkfit maken- en naar werk trajecten) worden besproken. Er wordt gesproken over verbeteren van deze diensten en er wordt gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen/verwachtingen. 

Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst in februari.

  • Het jobcoach tarief per 1-1-2019 is nog niet bekend. UWV gaat overleggen met drie ministeries en komt na dit overleg met het nieuwe tarief. Dit zal naar verwachting met terugwerkende kracht gaan gelden.
  • De pilot Praktijkassessment gaat een vervolg krijgen. Binnenkort is er een bijeenkomst met UWV-Oval-Noloc gepland om dit vervolg verder uit te werken.
  • In commerce Hub zijn alle documenten betreffende het inkoopkader, inclusief alle wijzigingen, te raadplegen.

Er is gesproken over de eisen waaraan medewerkers van een re-integratiebureau moeten voldoen als zij voor UWV werken. Aan bod kwamen de verschillen tussen de diensten.

  • Jobcoaching is een voorziening, formele relatie werkgever en jobcoachbedrijf. Kandidaat/werknemer is opdrachtgever.
  • Bij het Inkoopkader is UWV de formele opdrachtgever. Contractdeskundigen controleren RIBs betreffende opleiding/ervaring (job)coaches. Een HBO werk- en denkniveau is vereist (dit hoeft dus geen HBO-diploma te zijn). Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen. Als een RIB toch achteraf niet voldoet aan de eisen, moet het RIB een herstelplan schrijven en zaken beter organiseren. Als dat niet helpt kan de erkenning/samenwerking door UWV worden ingetrokken.
  • Interne Jobcoaching is een subsidie. De werkgever vraagt deze subsidie aan en is zelf verantwoordelijk voor de begeleiding. Men onderschrijft onze zorgen over de kwaliteit en rol van interne jobcoaches wel bij UWV.