Ontwikkelvoucher in de cao Banden- en Wielenbranche

Ontwikkelvoucher in de cao Banden- en Wielenbranche

Na de architectenbranche, die uren beschikbaar stelt, en de bibliotheken die een ontwikkelcheque introduceerden is de Banden- en Wielenbranche de volgende sector die een Ontwikkelvoucher opneemt in haar cao. De sociale partners in de Banden- en Wielenbranche hebben het voucher vrijwel unaniem overgenomen als door het project Ontwikkelvoucher in 2016 werd samengesteld. Het project behaalde hiermee haar vierde resultaat, nadat ze ook aan de basis van het Ontwikkeladvies stond.

Lees hier het akkoord dat loopt van 1-1-2018 t/m 28-2-2019:

Voor leden van Noloc, die dit wellicht nog niet eerder hadden meegekregen, Noloc maakt deel uit van het mede geïnitieerde project Ontwikkelvoucher. Onze belangenbehartiger Marjolein Hins werkt er met collega’s constant aan om het gedachtengoed onder de aandacht te brengen in diverse omgevingen, zodat zoveel mogelijk Ontwikkelvouchers, ontwikkelcheques en Ontwikkeladviezen het daglicht gaan zien. Zo krijgt de toegevoegde waarde van ons vak en #LevenLangOntwikkelen de aandacht en praktische toepasbaarheid, die haar toekomt.

Het moge duidelijk zijn dat wij vanuit Belangenbehartiging en team Ontwikkeladvies, alsook de commissies Marktontwikkeling en Ontwikkeling en Professionaliteit, de beweging van allen goed volgen, omdat zij direct iets doen voor en zeggen over onze zichtbaarheid en professionaliteit.

Hartelijke groet,
Marjolen Hins, strategisch belangenbehartiger