Ontwikkeling tijdens de loopbaan moet vanzelfsprekend worden.

Ontwikkeling tijdens de loopbaan en LevenLangOntwikkelen moet vanzelfsprekend worden.

Op 27 september 2018 informeerden Minister Koolmees (SZW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Van Engelshoven (OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van een aanpak op LevenLangOntwikkelen (LLO).

In de brief die beide minister schrijven valt te lezen dat:
“Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Kern van de voorgestelde aanpak is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. LLO maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Daarnaast draagt LLO bij aan een soepel functionerende arbeidsmarkt. Het kabinet wil daarom van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’: mensen moeten zich niet pas scholen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en hun leven.”

De brief is op 9 oktober in een debat verder besproken en zal de komende maanden verdere uitvoering krijgen. Het is interessant je te verdiepen in de denkrichting, zodat je proactief en goed beslagen richting opdrachtgevers en cliënten kunt handelen. Let wel, het is een voorstel vanuit de ministeries gesteund op raad vanuit de adviserende partijen van het kabinet. Het is pas nieuw beleid als de Tweede Kamer ermee instemt en wetten op aan gaat nemen.

Wij houden je in elk geval op de hoogte van de definitieve, concrete stappen, die gezet gaan worden en voor de ontwikkeling van jouw, jouw opdrachtgevers en ons vakgebied interessant zijn.

Visie Noloc op LevenLangOntwikkelen
Wij volgen deze ontwikkelingen namelijk op de voet, omdat we ze zelf in gang hebben (helpen) zetten en graag in gang houden. Het is enorm fijn om te lezen dat na het schrijven van onze visie in januari 2017 en door samenwerking met een paar belangrijke partners als MKB NL, SBB en MBO Raad, LLO nu al zo op de kaart staat.

Dit artikel schreef het ministerie er over:
Ontwikkeling tijdens de loopbaan moet vanzelfsprekend worden. Klik hier.

De complete LLO brief vind je hier.

LevenLangOntwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid
Sinds 2017 heeft de term LevenLangOntwikkelen (LLO) zich trouwens onlosmakelijk met duurzame inzetbaarheid verbonden.

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
namens Belangenbehartiging en Marktontwikkeling