Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers: update juni 2018

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Lees meer

Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Op dit moment vindt een eerste evaluatie plaats met sociale partners over inzetten van het Ontwikkeladvies bij de werkenden en leidinggevenden/werkgevers in Nederland gedurende het eerste halfjaar van de looptijd van de subsidie. Tevens wordt door ministerie i.s.m. met de sociale partners van de beroepsgroepen, die meedoen,  stappen gezet hoe wij met z’n allen meer aandacht kunnen creëren bij de werkenden en leidinggevenden voor wie het Ontwikkeladvies bedoeld is. Hier wordt Noloc ook bij betrokken naast de periodieke evaluaties, die we hebben met het ministerie.

Wat kun jij doen aan verspreiding van het Ontwikkeladvies?
Als jij een adviseur bent, die het Ontwikkeladvies mag geven, dan geef jij daar op jouw eigen manier aandacht aan. Waarschijnlijk heb je ook al de zoekoptie gevonden op de website van Noloc, om jezelf zichtbaar te maken. (Geef daarbij goed aan welke beroepsgroepen jij Ontwikkeladvies geeft.) 

Ontwikkeladvies uitdragen tijdens de Week van de Loopbaan
Een andere mooie manier om jouw (potentiële) klanten in contact te brengen met het Ontwikkeladvies is tijdens de Week van de Loopbaan. Hieronder nogmaals de beroepsgroepen, die meedoen. Je kunt alle geïnteresseerden altijd verwijzen naar de bibliotheek van Noloc of naar de website van Uitvoering van Beleid voor alle informatie, zodat je die niet zelf hoeft uit te werken op jouw website.

Wat wij doen aan verspreiding van het Ontwikkeladvies en LevenLangOntwikkelen?

Lange termijn
Naast alle activiteiten van Noloc, die jij kunt volgen in de nieuwsbrief, zijn wij actief in diverse projecten, die allemaal linken aan de beweging om #LevenLangOntwikkelen (en daarmee ook o.a. het Ontwikkeladvies) meer te laten landen bij politiek, overheid, instituties, gemeenten, werkenden en werkgevers en de samenwerking tussen alle organisaties te verstevigen. Dan kan ieder op termijn nog meer haar/zijn expertplek innemen en kunnen we elkaar sneller en makkelijker vinden. Dat is een proces dat veel tijd en aandacht vraagt en steeds stappen vooruit maakt. Dat beleidspartijen LevenLangOntwikkelen op dit moment hierbij centraal zetten om verder te komen met de samenleving en organisaties geeft aan dat inmiddels bij iedereen wel bekend en doorgedrongen is, dat dit een belangrijke sleutel  is. Deze lange termijn zaken houden wij constant in de gaten vanuit Noloc en helpen we mede richting geven en vooruit duwen.

Korte termijn
Voor de kortere termijn zaken: daar waar mogelijk brengen wij het Ontwikkeladvies direct onder de aandacht bij betreffende beroepsgroepen.

Platform ZZP Malietoren - zelfstandigen
Zo waren we afgelopen maand bij Platform ZZP aanwezig op hun themabijeenkomst georganiseerd door PZO-ZZP over LevenLangOntwikkelen. Marjolein Hins vertelde daar de toegevoegde waarde van LevenLangOntwikkelen en in het bijzonder over het Ontwikkeladvies (dat ook geldt voor zelfstandigen). Tevens deelde zij de Week van de Loopbaan als plek om kennis te komen maken met ons vak en/of het Ontwikkeladvies

Platform ZZP 12 juni 2018 - Malietoren

SBB Zomeratelier – mbo onderwijs
Daar deelde Marjolein het Ontwikkeladvies tijdens het Zomeratelier. Veel onderwijsinstellingen kennen het namelijk nog niet en het Ontwikkeladvies is bijzonder geschikt om in te bedden in een cultuuromslag of andere organisatieveranderingstraject.

Vragen of andere informatie over het Ontwikkeladvies
Mocht je vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc en de Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden), die het ministerie heeft samengesteld. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat. Vragen omtrent de werking van de zoekoptie op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord. Eventueel wordt je vraag doorgestuurd aan Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies, die de contacten onderhoudt om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen tussen alle betrokken.

Hartelijke groet,
team Ontwikkeladvies van Noloc

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing & Communicatie, secretariaat en bestuur.

#Ontwikkeladvies       #LevenLangOntwikkelen