#Ontwikkeladvies - update september 2018

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Lees meer

#Ontwikkeladvies - update september 2018

Het Ontwikkeladvies succesvol inzetten als bewustwordingstraject om de toegevoegde waarde van ons vak zichtbaar te maken en op termijn meer geldstromen van de overheid naar preventieve aanpakken te krijgen op het gebied van LevenLangOntwikkelen. Hoe gaat dat eigenlijk?

Wij hebben dit jaar een belangrijk deel van onze tijd en energie erop gezet en onze aandacht gevestigd op het (samen met me de leden van Noloc en andere partners) in de markt zetten van het Ontwikkeladvies alsmede bereiken van werkenden en leidinggevenden in de betreffende beroepsgroepen.

Met als doel dat, als we dit goed doen, er de komende jaren meer in bewustwording en begeleiding gaat worden geïnvesteerd door de overheid. We kunnen onze toegevoegde waarde aan mensen en organisaties (de markt) en de overheid (sociaal en economisch resultaat) laten zien vanuit deze tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+. De regeling betreft een pilot om te kijken welk effect bewustwording vanuit een loopbaanperspectief heeft op preventieve aanpak in loopbanen en (werk)levens van mensen. Een regeling die loopt t/m juli 2019 en die daarna n.a.v. uitkomsten een vervolg kan krijgen.

Van reactief naar proactief en preventief
Door projecten als deze en de reacties van deelnemers (werkenden en leidinggevenden) uit de praktijk gaat in onze ogen blijken dat het loont om op termijn meer in preventieve loopbaantrajecten te investeren i.p.v. alleen in reactieve trajecten, zoals dat nu nog veel gebeurt vanuit overheidswege. Daarvoor is het belangrijk als wij dit project zo succesvol mogelijk neerzetten met alle betrokkenen.

Hoe kunnen we dit o.a. met z’n allen bereiken?
Er is na 9 maanden nog ruim voldoende budget beschikbaar. Het heeft duidelijk tijd nodig voordat de regeling de juiste mensen bereikt. Er wordt hard gewerkt vanuit de overheid en sociale partners alsmede Noloc, CMI en OVAL om de samenwerking te verbeteren en alle instituties en organisaties mee te krijgen, die nodig zijn om de werkenden en leidinggevenden te bereiken, die ermee aan de slag kunnen.
Komende maand bijv. zullen alle deelnemende loopbaanadviseurs bijv. een enquête ontvangen van het Ministerie om bevindingen tot nu toe te delen en te leren van elkaar.

Ontwikkeladvies is geen loopbaantraject
Veel loopbaanadviseurs vinden het een mooie regeling en zien de eerder genoemde voordelen voor ons vakgebied en werken daar graag aan mee. Er zijn echter ook collega’s, die denken dat het Ontwikkeladvies een ‘gewoon’ loopbaantraject is en het budget  laag vinden. Daar zit een belangrijk punt, het Ontwikkeladvies is geen loopbaantraject en daarom geldt voor het Ontwikkeladvies ook een eigen passend budget. Het is een bewustwordingstraject waaruit een Ontwikkelplan voortkomt. Dat Ontwikkelplan kan o.a. opleveren dat een loopbaantraject een goede oplossing kan zijn als verdere aanvliegroute richting langer of anders doorwerken. Ook zijn er collega’s, die het Ontwikkeladvies in combinatie met een presentatie aan werkenden aanbieden, die apart door de werkgever wordt betaald, of inbedden in een complete aanpak op gebied van organisatieverandering of duurzame inzetbaarheid.
Wij hebben intern met PR en Marketing als ook met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al afspraken om dit nog beter duidelijk te maken bij alle betrokkenen en te delen met elkaar hoe je deze nieuwe aanpak kunt inzetten.

Duurzame loopbanen, ontwikkeling van mensen en organisaties
Veel loopbaanadviseurs zien wat het werkenden en organisaties oplevert om mensen in beweging te krijgen met als mogelijk vervolgtraject een loopbaantraject of integraal verbonden met een loopbaantraject. Het Ontwikkeladvies om ons vak goed op de kaart te zetten en daarmee op een laagdrempelige manier bij (nieuwe) klanten binnen te komen waar vervolgens langdurige relaties mee opgebouwd kunnen worden.

Cultuuromslag naar LevenLangOntwikkelen
Belangrijkste zijn wat ons betreft de positieve reacties van de klanten en collega’s. Collega’s vinden het aanvragen eigenlijk heel eenvoudig als je er eenmaal in bent gedoken en je eerste trajecten hebt gedaan. Klantprofessionals zijn ook erg enthousiast tot nu toe. Zij zien dat het hen vooruit helpt om aan het werk te blijven i.p.v. dat ze bang hoeven te zijn hun werk kwijt te raken. Ze hebben vaak nog nooit zo’n pas op de plaats gemaakt om hier met iemand (buiten de organisatie) over na te mogen denken.
Het wordt ervaren als een positief project, dat behoorlijk hard werkt aan de transformatie van de mindset van alle betrokkenen en zowel de werkenden als loopbaanprofessionals de ruimte geeft te laten zien wat zij in hun mars hebben.
Als betrokken projectlid zie ik ook hoe hard het werken is voor de betrokken beleidsmedewerkers van het ministerie, de sociale partners en betrokken O&O fondsen, werkgevers-, werknemers-, branche- en beroepsorganisaties. Iedereen is aan het werk om de cultuuromslag te maken van reactief naar proactief en energiek een LevenLangOntwikkelen.

Geweldig dat Noloc eraan mee kon doen en professionals uit ons vak de 20 miljoen subsidie mogen aanvragen voor de werkenden en leidinggevenden. Wij kunnen hiermee laten zien hoe wij vanuit onze kennis en ervaring aan deze cultuuromslag een belangrijke bijdrage leveren.

Vragen of andere informatie over het Ontwikkeladvies
Mocht je vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc en de Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden), die het ministerie heeft samengesteld. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat.
Vragen omtrent de werking van de zoekoptie op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.
Eventueel wordt je vraag doorgestuurd aan Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies, die de contacten onderhoudt om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen tussen alle betrokken.

Hartelijke groet,
Marjolein Hins namens team Ontwikkeladvies van Noloc

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing & Communicatie, secretariaat en bestuur.