#Ontwikkeladvies - update oktober 2018

Het ministerie werkt momenteel aan een regelwijziging in het Ontwikkeladvies, zodat het voor meer mensen toegankelijk wordt om mee te doen. (Digitale) folders uitdelen aan je (potentiële) opdrachtgevers of in jouw netwerk maakt dat de informatie eerder bij werkenden en leidinggevenden terecht komt. 

Definiëring doelgroepen
Met de regelwijziging van maart 2018 heeft het ministerie de doelgroepen nader willen specificeren. Deze specificering heeft er echter in een aantal gevallen ook toe geleid dat sommige beroepen, die wel beoogd waren om deel te kunnen nemen, toch moesten worden afgewezen. Dat was niet de bedoeling. Het ministerie werkt momenteel aan een correctie hiervan.

Folders Ontwikkeladvies en training leidinggevenden
Op het Loopbaancongres zal de folder over het Ontwikkeladvies, versie voor loopbaanadviseurs, in papieren versie beschikbaar zijn. Natuurlijk kun je alle digitale versies nu al downloaden vanaf de bibliotheek van Noloc.

Vragen of andere informatie over het Ontwikkeladvies
Mocht je vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc en de Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden), die het ministerie heeft samengesteld. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat. 

Vragen omtrent de werking van de zoekoptie op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord. Eventueel wordt je vraag doorgestuurd aan Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies, die de contacten onderhoudt om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen tussen alle betrokken.

Hartelijke groet,
Marjolein Hins, coördinator namens team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing & Communicatie, secretariaat en bestuur.