Ontwikkeladvies – update november 2019

 

Door het in aantocht zijn van het einde van de subsidieregeling Ontwikkeladvies alsmede het aantal trajecten dat tot nu toe is geregistreerd adviseert Uitvoering van Beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 15 november om te stoppen met het aanmelden van trajecten bij Regioplan én over te gaan tot afronding van lopende zaken.

Advies ministerie inzake Ontwikkeladvies afronden

Omdat het einde van de subsidieregeling Ontwikkeladvies in aantocht is alsmede het aantal trajecten dat tot nu toe is geregistreerd adviseert Uitvoering van Beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 15 november om te stoppen met het nog indienen van trajecten en over te gaan tot afronding van lopende zaken.

De afgelopen periode had het ministerie de tijdelijke regeling  nog open gelaten, ondanks dat er meer dan 25.000 trajecten Ontwikkeladvies waren geregistreerd. Dit had te maken met het feit, wat wij ook in onze vorige nieuwsberichten beschreven, dat niet alle geregistreerde trajecten ook werden gedeclareerd. Inmiddels is het aantal registraties zo hoog dat het ministerie adviseert niet meer in te dienen en over te gaan tot afronding. Zij heeft dit helder verwoord op haar website als ook in de bijlage met stand van zaken omtrent nog te declareren trajecten. 

Qua eventuele voortgang van het Ontwikkeladvies of gebruikmaken van de regeling in het flankerend beleid van het STAP budget is nog niet veel te melden. Sinds 11 november is bekend dat de STAP regeling op z’n vroegst een jaar later (2022) tot uitvoer gaat komen, omdat de uitvoeringsorganisatie het helaas niet eerder aan kan. Wij hebben ideeën, die we steeds delen met de diverse betrokkenen bij de ministeries van OCW en SZW. We laten (actief) van ons horen waar dat kan en wachten ondertussen geduldig en nieuwsgierig af terwijl de details van de regeling worden uitgewerkt. We houden jullie natuurlijk op de hoogte als er iets nieuws is te delen

Onderzoek Regioplan

Aan dit onderzoek wordt momenteel hard gewerkt.  De uitkomsten van het onderzoek worden door het ministerie en de sociale partners gebruikt in toekomstige aanpakken. We zullen het met jullie delen zodra het bekend is.

Afronding Ontwikkeladvies januari 2020

Voor nu werken we graag met jullie samen toe naar een soepel verlopend einde van het Ontwikkeladvies in januari 2020. Ook over hoe het bestuur wil omgaan met de database Ontwikkeladvies en hoe zaken op de website zullen worden aangepast.
We houden je zoals gewend via de nieuwsbrief, LinkedIn groep en/of persoonlijke berichten op de hoogte.

Einddatum 10 januari 2020 17.00 uur

Dit is het laatste moment waarom je nog declaraties kunt indienen. Sommige mensen vragen wel eens of de einddatum 1 juli 2020 is geworden. Dit is niet het geval. 1 juli 2020 is de interne datum voor het ministerie waarop deze tijdelijke regeling komt te vervallen. Deze datum valt niet heel erg op, vandaar dat wij hem eerder niet noemden. Nu richting het einde van de regeling sommigen naar een einddatum zoeken komen ze ook deze interne datum tegen. Vandaar deze uitleg. De einddatum is 10 januari 2020 17.00 uur.

Vragen over het Ontwikkeladvies

Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd.

Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen.
Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling en Belangenbehartiging/Ontwikkelprojecten, team Ontwikkeling en Professionaliteit en project Ontwikkelvoucher met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.