#Ontwikkeladvies – update mei 2019

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Lees meer

Werken voor een bureau dat opdrachten regelt voor Ontwikkeladviezen vraagt even jouw aandacht net als de einddatum, 10 januari 2020. Verder een mijlpaal, de definitie van LevenLangOntwikkelen en overig interessante informatie gerelateerd aan het Ontwikkeladvies. 

Einddatum Ontwikkeladvies januari 2020 i.p.v. juli 2020

Op één plek in de regeling staat de datum 1 juli 2020. Dit is de daadwerkelijke einddatum waarop laatste declaraties worden afgehandeld.

De daadwerkelijke datum tot wanneer Ontwikkeladviezen kunnen worden gedeclareerd eindigt in januari 2020: subsidieaanvragen kunnen niet worden ingediend na 10 januari 2020, 17.00 uur.

Werken met of voor loopbaanadvies- of opleidingbureaus

Er zijn partijen in de markt die opdrachten uitzetten onder zelfstandige loopbaanadviseurs. Wij kennen niet alle voorwaarden, die zij hanteren, we raden je wel aan die goed te bestuderen.
Een bedrijf mag werken met:

  1. Met loopbaanadviseurs in loondienst. In dat geval mag de loopbaanadviseur namens het bedrijf de aanvraag regelen.
  2. Zelfstandige loopbaanadviseurs. Het verschil is echter dat bij de inhuur van zelfstandig professionals alle werkzaamheden van begin tot het einde door de loopbaanadviseur gedaan moeten op haar/zijn eigen (bedrijfs)naam. Is dat niet het geval dan wordt de subsidie aanvraag afgekeurd

In dit geval mag de organisatie die de opdracht aanlevert natuurlijk wel een factuur sturen voor het aanleveren van de klant.

Eigen verantwoordelijkheid -> waarborg uitbetaling
De groei van dit soort constructies is toegenomen en we willen je graag bewust maken van je eigen verantwoordelijkheid om in het belang van uitbetaling van de subsidie te zorgen dat je waarborgt dat het proces klopt.

Mochten er bureaus zijn die dit niet goed doen waarschuw hen er dan ook voor. Zou vervelend zijn voor alle betrokkenen als hierdoor misverstanden ontstaan. Het ministerie en Noloc zijn vanaf het begin helder geweest over de te hanteren werkwijze. Lees bij twijfel de informatie na in de regeling en bijlagen, die je kunt vinden op de bibliotheek van Noloc.

Filmpjes ministerie voor ‘Hoe werkt Nederland’

Onze hulp is ingeschakeld bij het vinden van mensen, die men kan filmen over het Ontwikkeladvies voor de website ‘Hoe werkt Nederland’. Inmiddels zijn de eerste filmpjes gemaakt met Noloc loopbaanadviseurs en klanten van hen. We kijken uit naar de resultaten!
Dank Miranda Hogervorst en Berthie van Hoek voor jullie bijdrage hieraan.

Deze filmpjes worden goed bekeken en gedeeld (BOA filmpje 244.000 keer en die van de catering 138.000). Zodra de filmpjes beschikbaar zijn zullen we ze delen. Ze zijn via jouw website of social media te delen, zodat je zowel aandacht vraagt voor het Ontwikkeladvies als voor jouw dienstverlening.

De pagina Persoonlijk Ontwikkeladvies
De pagina Persoonlijk Ontwikkeladvies op de website ‘Hoe werkt Nederland’ heeft inmiddels dik 47.000 pageviews gehad, waarvan 42% doorklikte naar de Noloc zoekmachine met loopbaanadviseurs, die Ontwikkeladviezen of training leidinggevenden geven.

Artikel van Caroline Krul in LoopbaanVisie

Ik weet niet of je de LoopbaanVisie al hebt gelezen. In elk geval staat er een mooi artikel in van een van de actiefste collega’s met het Ontwikkeladvies. Zij deed zelf onderzoek naar de bevindingen van het Ontwikkeladvies en deelde dit met het ministerie en anderen. LoopbaanVisie pakte dit op en verwerkte het in een mooi artikel.

Overige interessante informatie

Bevindingen tot nu toe van alle betrokken
Wij hebben geregeld contact met het ministerie, loopbaanadviesbureaus en zelfstandige loopbaanadviseurs en allen zijn zeer tevreden over het Ontwikkeladvies en krijgen dit ook terug uit de terugkoppelingen van klanten.

We zijn het er met z’n allen over eens dat het jammer is dat organisaties de training voor leidinggevenden niet vaker in weten te zetten. Daar is aan organisatiekant nog wel wat te ontwikkelen.

Wij hebben aangegeven dat wij het belangrijk zouden vinden als er na januari 2020 een verlenging zou komen of een soortgelijke regeling zou kunnen blijven bestaan. Het maakt zoveel los bij mensen en de regeling werkt gewoon fijn als je eenmaal bent ingelezen in de materie. Er gaat in deze regeling ook zoveel mogelijk geld naar de klanten waar het voor is bedoeld i.p.v. dat dit opgaat aan verantwoordingsrapporten of papierschrijverij.

Onze terugkoppeling heeft het ministerie ter harte genomen. Wij houden jullie op de hoogte als er meer te melden valt.

Definitie LevenLangOntwikkelen
De term LevenLangOntwikkelen is 2,5 jaar geleden tot stand gekomen tijdens project Ontwikkelvoucher en heeft samen met het Ontwikkeladvies, dat uit dat project voortkwam, gezorgd voor een ommezwaai in het denken over (pro)actieve begeleiding en loopbaanadvies. Wij benoemen graag de vervolgacties die hoogleraar duurzaam HRM en Loopbaanmanagement, Judith Semeijn, met collega’s heeft gerealiseerd waarmee persoonlijke ontwikkeling en loopbaanadvies verder worden bestendigd.

Marinka Kuijpers, Judith Semeijn en Beatrice van der Heijden zijn voortbouwend op onderzoek en in nauw overleg met Noloc en OntwikkelRijk gekomen tot een definitie voor LevenLangOntwikkelen vanuit loopbaanperspectief.
Deze luidt als volgt:

“Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”.

Bron: artikel in Science Guide.

Vragen over het Ontwikkeladvies

Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd.
Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen.
Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging/Ontwikkelprojecten met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.