#Ontwikkeladvies – update maart 2019

We zagen al dat het aantal leden dat meedoet als loopbaanadviseur aan het Ontwikkeladvies toeneemt alsmede het aantal afgeronde Ontwikkeladviezen. De training voor leidinggevenden vraagt nog onze aandacht. Verder is de toeloop van nieuwe leden voor Noloc meer dan gemiddeld. Naast toename in autoriteit van ons beroep en onze gezamenlijke zichtbaarheid is dat een beoogd en mooi neveneffect van het Ontwikkeladvies.

Het gaat goed met het Ontwikkeladvies
Sinds begin dit jaar de regeling toegankelijk is geworden voor iedere werkende van 45 jaar en ouder loopt de regeling heel goed. We krijgen meer aanmeldingen van leden die meedoen, mensen die via onze zoekmachine een loopbaanadviseur zoeken en wekelijks wordt het aantal aanmeldingen bij het ministerie hoger. Hieronder delen we je de laatste updates.

Toename zichtbaarheid, autoriteit en aantal Noloc leden
We merkten vorig jaar al de voordelen qua zichtbaarheid van ons vakgebied en autoriteit voor Noloc, die het Ontwikkeladvies ons allen brengt. Het heeft ook direct effect op zichtbaarheid en autoriteit voor overige zaken, die spelen op ons vakgebied en/of in de arbeidsmarkt en het onderwijs. Inmiddels heeft het Ontwikkeladvies ook een aantrekkende werking op nieuwe leden.

Naast het feit dat het Noloc lidmaatschap niet noodzakelijk is, echter het aanvragen van het Ontwikkeladvies wel een stuk makkelijker maakt voor loopbaanadviseurs, horen wij ook dat ze de informatieverstrekking (w.o. de zoekmachine Ontwikkeladvies) zeer op prijs stellen en daardoor Noloc opzoeken. Waarna er intern natuurlijk veel meer te vinden dat een loopbaanprofessional ondersteunt in haar/zijn professie.

De bekendheid van het Ontwikkeladvies is een gezamenlijke verdienste door alle betrokkenen binnen en buiten Noloc gerealiseerd. Hieronder behoren sowieso het ministerie van SZW en vele actieve Noloc leden, echter ook onze partners als CMI, OVAL, LoopbaanVisie, OntwikkelRijk, OU en vele anderen.

Dankjewel voor jouw bijdrage hieraan.

Ontwikkeladvies en backoffice
Na het opengaan van de regeling voor alle werkende vijfenveertigplussers werden in de tweede week van januari rond de 200 Ontwikkeladviezen per week aangevraagd. Nu zit dat rond de 450-500 per week. Het neemt nog steeds gestaag toe echter momenteel in minder grote stappen.

Dit merken de collega’s bij het secretariaat en Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies, ook. Zij hebben vooral de eerste twee maanden van dit jaar hard gewerkt om alle, zeer verschillende, vragen te beantwoorden en samen met Angelic Bloemberg van PR en Marketing en het ministerie de informatievoorziening verder aan te scherpen. Dit heeft haar vruchten afgeworpen. Inmiddels is de stroom nog steeds gaande en groter dan vorig jaar, echter qua inhoud en aantallen gestabiliseerd.

Wij willen graag op dit punt Hester Schimmel en Shireen Boudewijns bedanken, die vanuit onze backoffice bij MOS, de stille krachten op de achtergrond zijn (geweest). Zij zijn nog dagelijks bezig de stroom van aanvragen voor de zoekmachine en nieuwe leden goed te laten verlopen.

Aantallen Training Ontwikkeladvies leidinggevenden
De training leidinggevenden heeft duidelijk meer tijd nodig om te landen bij werkgevers. Daar groeien de aantallen heel langzaam. De training is ook minder bekend, omdat die minder bekendheid heeft gekregen vanuit het ministerie en daardoor vanuit de markt (die daar redelijk volgzaam in is).

Wij gaven het eerder al aan, omdat we van loopbaanadviseurs, die dit ook doen, juist heel goede reacties horen. Leidinggevenden en loopbaanadviseurs zijn er heel blij mee en zien de toegevoegde waarde om het Ontwikkeladvies makkelijker ingerold te krijgen binnen organisaties. Getuige ook dit artikel dat laatst verscheen in PW online.
 
Het ministerie vroeg ons onlangs om jullie door te geven dat er nog voldoende budget beschikbaar is. Ter info, wat niet is gebruikt van het budget aan einde van het jaar stroomt terug in de algemene publieke gelden.

De subsidieregeling training voor leidinggevenden is bij uitstek geschikt om met (nieuwe) werkgevers in contact te komen én hen te kunnen helpen bij hun organisatieveranderingen en duurzame inzetbaarheidsvraagstukken. Doe er jouw voordeel mee!

Aantallen en budget algemeen
Wij houden, samen met het ministerie, de aantallen nauwgezet in de gaten, zodat we tijdig kunnen signaleren wanneer de subsidiepot haar limiet bereikt. Je kunt dit zelf ook goed volgen op de stand van zaken subsidieplafond. Voorlopig zit er nog voldoende in de pot en doen we het goed zo met elkaar.

Communicatie, profiel en Ontwikkeladviesdatabase

Interessante communicatie over Ontwikkeladvies
Het is mooi om te zien hoeveel prachtige uitingen er door loopbaanadviseurs en loopbaanadvies-bedrijven worden gemaakt op social media.

Jef van Beckhoven en Marlies van Venrooij schreven een artikel in de nieuwsbrief van CMI vorige maand om het Ontwikkeladvies verder onder de aandacht te brengen. Bij deze een informatief radio interview op lokale omroep door Eef Huiser en Marlies van Venrooij (vanaf minuut 37.30 en eventueel jouw beeldscherm verkleinen als je werkt op een desktop).

En leden bereiken diverse lokale kranten.

Zoekmachine Ontwikkeladvies
Mocht jij mee doen aan het Ontwikkeladvies, heb jij je dan al aangemeld voor de zoekmachine Ontwikkeladvies? Zo nee, dan is het aan te raden dat te doen en/of aan te vinken of je de overige beroepsgroepen sinds 1 januari ook bedient. Zo ben je optimaal vindbaar voor werkenden en werkgevers, die een loopbaanadviseur zoeken, die lid is van Noloc.

Je kunt jouw vindbaarheid nog verhogen door jouw profiel volledig in te vullen, zorgen dat linken naar jouw website werken en duidelijk aan te geven in de tekst van jouw profiel of je ook training leidinggevenden aanbiedt.

Informatie
Alle informatie over het Ontwikkeladvies kun je vinden in doc 1 op de bibliotheek van Noloc.

Vragen over het Ontwikkeladvies
Mocht je nog vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc: folder doc 2a, Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden, doc 1a, die het ministerie heeft samengesteld) en info doc 1. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat, die hier niet in zijn benoemd

Mocht je na deze info waar alles in is verwerkt en contact met het ministerie nog meer vragen hebben, dan ben je natuurlijk welkom om die via info@noloc.nl te stellen. Deze worden beantwoord door onze collega's van het secretariaat en in speciale gevallen door Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies. Zij onderhoudt de contacten met het ministerie en het team Ontwikkeladvies om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vragen omtrent de werking van de zoekmachine op de Noloc website en overige vragen zullen via info@noloc.nl of telefonisch door de collega’s van het secretariaat worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Team Ontwikkeladvies

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing en PR, secretariaat en bestuur.