Ontwikkeladvies update maart 2018

Ontwikkeladvies update maart 2018                          

Er gebeurde deze maand veel als het gaat om het Ontwikkeladvies. Neem bijvoorbeeld de toegang om makkelijk Noloc loopbaanprofessionals voor het Ontwikkeladvies via de Noloc website te vinden in de zoekoptie Ontwikkeladvies.

De andere onderwerpen gaan meer om de regeling inhoudelijk en sommen wij hieronder op.
Mocht je alle informatie willen lezen alsmede de brochures voor loopbaanadviseurs, werkenden en leidinggevenden willen downloaden, kijk dan in de bibliotheek van Noloc en volg de nieuwsberichten op onze website.

Regelwijziging per 28 maart – uitbreiding en verheldering beroepsgroepen
Op 28 maart is een regelwijziging van kracht geworden: http://bit.ly/OAnieuwswijziging.
Het aantal beroepsgroepen werd groter met het Primair Onderwijs (PO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De groep van secretaresse en (management-) assistenten en die van verkopers in de detailhandel werd verduidelijkt. Hierbij de complete nieuwe regeling.
Ook is een lijst met subsidiabele beroepen op de website geplaatst met heldere beschrijvingen.

NB boven de regelwijziging staat de datum 19 maart, dat is louter de datum waarop de minister de regeling tekende. Op 27 maart werd hij gepubliceerd in de Staatscourant en 1 dag later ging hij in.

Werkenden
Voor wie het uit alle informatie nog had gemist, werkenden omvatten de volgende mensen: niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is in een beroepsgroep

Declareren afgeronde Ontwikkeladvies trajecten en trainingen
Voor afgeronde #Ontwikkeladvies trajecten en trainingen kan inmiddels subsidie worden aangevraagd via subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Lees hier meer.

Aanbeveling namens het Ministerie van Sociale Zaken: laat formats ajb. in tact
De eerste declaraties komen sinds maandag 26 maart bij het ministerie binnen. Het blijkt dat mensen soms de formats aanpassen. Niet alleen hun logo erbij  zetten, wat op zich mag, echter ook  de teksten aanpassen. Als er teksten en formats zijn gewijzigd dan moet het ministerie die declaraties helaas afkeuren en daarom raden zij je aan om de formats gewoon in tact te laten.

Nieuwe en vervangen informatie en formulieren op website Uitvoering van Beleid

Nieuw
Subsidiabele beroepen
Brochure voor leidinggevenden

Vervangen
Q & A, de meest gestelde vragen en antwoorden
Brochure voor werkenden
Brochure voor loopbaanadviseurs
Handleiding Ontwikkeladvies voor loopbaanadviseurs
Handleiding ontwikkeltrainingen voor loopbaanadviseurs (uitleg trainingen Ontwikkeladvies)
Prestatieverklaring training Ontwikkeladvies leidinggevenden groepsgewijs

Verspreiding van het Ontwikkeladvies
Inmiddels is het Ontwikkeladvies gaan lopen, mede omdat behoorlijk wat partijen de subsidieregeling onder de aandacht brachten. Er is echter, zoals je wellicht zag op de speciale pagina die daar voor is gemaakt, nog voldoende ruimte over om veel vijfenveertigplussers en hun leidinggevenden te faciliteren met een Ontwikkeladvies of training en andere kijk op hun toekomst.

Naast de activiteiten die Noloc met haar partners onderneemt op dit vlak is het fijn als jij er ook alles aan doen om de regeling onder de aandacht te brengen bij mensen en organisaties op wie het van toepassing is. Ervaring leert dat informatie bijeenkomsten met werkenden en werkgevers goed werken, omdat daarmee een direct contact met betrokkenen wordt gelegd. Direct persoonlijk contact blijkt de sleutel om de ins en outs van het Ontwikkeladvies helder over te brengen waardoor mensen geïnspireerd raken om Ontwikkeladviezen en/of trainingen Ontwikkeladvies te gaan volgen.
Ook kun je natuurlijk de info op social media van Noloc gebruiken en  die digitaal te verspreiden!

Vragen of andere informatie
Mocht je vragen hebben dan verwijzen we je graag naar de informatie op de bibliotheek van Noloc en de Q & A (meest gestelde vragen en antwoorden), die het ministerie heeft samengesteld. Ook kun je contact opnemen met het ministerie als het om inhoudelijke vragen over de subsidieregeling gaat.
Verdere vragen aan Noloc worden beantwoord door ons secretariaat i.s.m. Marjolein Hins, coördinator Ontwikkeladvies, die de contacten onderhoudt om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen tussen alle betrokken partijen.

Hartelijke groet,
Het bestuur en team Ontwikkeladvies van Noloc

Team Ontwikkeladvies is een samenwerking tussen de teams Marktontwikkeling, Ontwikkeling en Professionaliteit, project Ontwikkelvoucher en Belangenbehartiging met linken naar Marketing & Communicatie, secretariaat en bestuur.